bağıl ıraklık açısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bağıl ıraklık açısı kelimesinin manası:

 1. Bir yıldızın belli bir yıldız topluluğuna göre ölçülen ıraklık açısı.

bağıl ıraklık açısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çağ ıraklık açısı: Güneş dizgesinin doğrusal uzay deviminden dolayı, bir yıldızın ya da yıldız topluluğunun yaptığı açısal yer değiştirmesinden hesaplanan ıraklık açısı. Devamını Oku

 • çıraklık: Çırak olma durumu, yamaklık Örnek: Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim. M. Ş. Esendal Çırağın yaptığı iş Örnek: Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı. S. F. Abasıyanık Çırağa verilen ücret. Çırakların çalıştığı Devamını Oku

 • kota örneklemesi: İnceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli niteliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemi. Devamını Oku

 • çıngıraklı: Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan Örnek: Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu. B. R. Eyuboğlu Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha) Örnek: Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu. O. Rifat Devamını Oku

 • çıngıraklı yılan: Çıngıraklı yılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus). Pullu sürüngenler (Squamata) takımının,çıngıraklı yılangiller (Crotalidae) familyasından, 1. 5-2 m kadar uzunlukta, Devamını Oku

 • yermerkezli ıraklık açısı: Bk. günlük ıraklık açısı. Devamını Oku

 • küçük işleyim bölgesi: Belli bir sayının altında işçi çalıştıran, belli bir gücün altında motor kullanan, yalnız yerel topluluğa işgörü sunmayı amaçlayan işleyim etkinliklerin bir kentte yer alması için öngörülen özel bölge. Devamını Oku

 • dinamik ıraklık açısı: Çifyıldızların yürünge devinmine ilişkin özelliklerden bulunan ıraklık açısı. Devamını Oku

 • akıntı ıraklık açısı: Bir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açısı. Devamını Oku

 • güçlük değeri: Bir öğrenci topluluğuna örneğin belli bir yaşta ya da sınıftaki öğrencilere uygulanan testin herhangi bir maddesini doğru yanıtlayanların o maddeyi yanıtlayanlara göre yüzdelik değeri. Devamını Oku

 • bale: Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü. Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğu. Devamını Oku

 • başarı testleri: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler. Devamını Oku

 • başarı testleri: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler. Devamını Oku

 • biyom: Geniş bir alana yayılmış ve klima olarak belli sınırlar içinde karakterisitik kompozisyon oluşturan hayvan ve bitki grubu. Belli bir doğal ortam ve iklimdeki bitki ve hayvan topluluğu. Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar