bağlantı noktası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bağlantı noktası kelimesinin manası:

 1. Bilgisayar dizgelerinde uç birim ile merkezi bilgisayar arasındaki iletişim kanalı.

bağlantı noktası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ddc: (Display Data Channel) “Display Data Channel (Veri Kanal Görüntüsü)”, bir bilgisayar ile video bağŸdaşŸtırıcısı arasındaki iletişŸim standardı (görüntülenen dosyanın konfigürasyonunu ayarlamak üzere bilgisayar tarafından görüntü kartına tercihleri göndermek için kullanılır) Devamını Oku

 • ara bağlantı: Hücreleri birbirine bağlayan, hücreler arasındaki glikokalikste siyalik asit bulunan kemer biçimindeki bağlantı, zonula aderens. Zonula okludens adı verilen sıkı bağlantıların hemen altında bulunurlar. Devamını Oku

 • bağlantılı giderler: Bir işlem, ya da bir işlemin bir parçası, bir tümdeğer merkezi, bir değişken ya da satış alanıyla aralarında kolayca bağlantı kurulabilen giderler. Devamını Oku

 • bağlantılı: Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı. Her biri bağımsız birer suç olmakla birlikte bir kimsenin birkaç suçtan sanık olması durumunda sanık aracılığı ile suçlar arasında ortaya çıkan ilgi, birkaç kimsenin tek Devamını Oku

 • işletim sistemi: Merkezi İşlem Biriminin erişimini belirleyen, veri giriş/çıkışını kontrol eden ve belleği yöneten bilgisayar ile kullanıcı arasındaki ara yüz. Devamını Oku

 • busbar: Otobüs, çeşŸitli devreler arasında ortak bağŸlantı sağŸlayan elektrik hattı/kanalı; bilgisayarın parçaları arasında veri transferi için elektrikli hat (Bilgisayar) Devamını Oku

 • telsiz bağlantısı: İki telsiz arasında kurulan haberleşme bağlantısı. Dışarıda canlı yayınlarda, yayın arabasından işliğe ya da verici yayaca, işlikten verici yayaca minildalga yardımıyla kurulan bağlantı. Devamını Oku

 • astronomi birimi: Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir Devamını Oku

 • bağlantı: İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ Örnek: Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir. F. R. Atay Yüklenme, üstlenme, angajman. Devamını Oku

 • bağlantı kataloğu: “Bakınız”, “ayrıca bakınız” fişleriyle konular arasında bağlantı sağlayan bir tür sözlük katalog. Devamını Oku

 • koinonia: (Yunancadan gelen) Hristiyanlar arasındaki iletişŸim, dost Hristiyan kardeşŸliğŸi, Tanrı ile iletişŸim Devamını Oku

 • chipset: Merkezi işŸlem birimi (CPU) ve kişŸisel bilgisayar sisteminin geri kalan kısmı arasında bağŸlantıyı sağŸlayan çipler grubu (çipler bilgisayarın ana kartında ve çeşŸitli kartlarının üstünde bulunur) Devamını Oku

 • sıkı bağlantı: Hücreler arası alanın kapanacak biçimde birbirleriyle kaynaşması, örtü ve bez epitelini oluşturan hücrelerin üst yüzeylerine yakın olarak hücreleri kuşak veya halka biçiminde sarılmasıyla oluşan hücre bağlantı türü, zonula okludens. Komşu hücrelerin dış zarları düğmecik biçiminde yer yer birbirleriyle birleşerek yüzeyden hücre içerisine geçişler engellenir. Devamını Oku

 • yüzey gerilimi: İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan başına düşen özgür erkesi. İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan Devamını Oku

 • desibel db: Özellikle, bir sesin öbüründen ne denli güçlü olduğunu belirten birim, ses gürlüğü birimi. Aynı nitelikte iki güç arasındaki ilişkiyi ölçmeye yarayan birim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar