bakış çerçevesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bakış çerçevesi kelimesinin manası:

 1. Bir bireyin ya da toplumsal kümenin, içinde bulunduğu toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütünü.

bakış çerçevesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eleştirel gerçekçilik: Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken,eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır. Devamını Oku

 • kümeölçüm çerçevesi: Bir kümenin dış biçimlenmesinin altında yatan, bireylerin ilgi ya da ilgisizlikleri, etki ya da tepkileri, çekim ya da itimlerinden oluşan ve ancak kümeölçüm çözümlemesiyle kavranabilen duyuşumlar ve ağlar karmaşası. Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • sağaltıcı görüşme: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılıklarını, uyumsuzluklarını gidermek ve onları sağlığına, toplumsal uyuma kavuşturmak amacıyla yapılan görüşme, bkz. özesağaltıcı görüşme. Devamını Oku

 • bireysel ahlak felsefesi: Bireyin gelişmesini göz önünde bulunduran, kişiliği, sorumluluğu içinde bireyin kendini gerçekleştirmesini ve bireyin mutluluğunu erek edinen ahlâk öğretileri. Karşıtı bkz. toplumsal ahlâk felsefesi Devamını Oku

 • kişilik: Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet Örnek: Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Anayasa İnsanlara yakışacak durum ve davranış. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği Devamını Oku

 • üstlence: Bir bireyin toplumsal işbölümü gereği yerine getirdiği işlev ya da bir işmenin üstlendiği işpayı. Devamını Oku

 • basıölçer: Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. Akışkanların basıncını ölçen araç. Devamını Oku

 • gelir düzeyi: Bir bireyin, toplumsal kümenin ya da toplumun, başta üretim olmak üzere türlü etkinlikler yoluyla sağlayabildiği yaşama düzeyi. Devamını Oku

 • uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Devamını Oku

 • toplumsal bulaşma: Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci. Devamını Oku

 • atalar: Bireyin kan ve dünürlük ilişkileri ile bağlı bulunduğu ve zaman olarak kendinden önce yaşamış olan aile ve yakınlık kümesi üyeleri. Bir toplumsal küme ya da toplumun geçmiş kuşakları. Devamını Oku

 • alçı çerçevesi: Alçı uygulaması yapılacak üç boyutlu izlerin etrafına yerleştirilerek, alçının dağılmasını önleyen ve kalıp h Devamını Oku

 • diya çerçevesi: Bk. saydam resim çerçevesi Devamını Oku

 • örnekleme çerçevesi: (örnek.) Bir örnekleme için tasarlanan ve evrene ilişkin bilgiyi oluşturan birimlerin bir dizelgesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar