baş başa sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte baş başa kelimesinin manası:

 1. Birlikte, beraberce
  Örnek: Ayakaltı olmayan bir yer bul da baş başa oturalım. R. H. Karay

baş başa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • baştan başa: Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada Örnek: Yaptıkları baştan başa sersemlik ve aptallıktır. R. H. Karay Başından sonuna kadar, bir uçtan bir uca Örnek: Kasabayı baştan başa dolaşan davulcu yorulmuştu. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • başlamak: Bir işe girişmek, harekete geçmek Örnek: Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı. H. Taner Çalışır, işler, yürür duruma girmek Örnek: Bundan başka, evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı. H. E. Adıvar Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak Devamını Oku

 • omuz başı: Kol ile omzun birleştiği yer Örnek: Hem bunu soruyorum hem de omuz başından öpüyorum. R. H. Karay Yanı başı, üstten aşağı Devamını Oku

 • pınar başı: Pınarın etrafı Örnek: İşte bir pınar başındayım; oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar. R. H. Karay Devamını Oku

 • bağdaşılmak: Bağdaşma işine konu olmak Örnek: Hoş zaten bunların hiçbiri geçinilir, bağdaşılır insanlar değildi ya. R. H. Karay Devamını Oku

 • bağlantı: İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ Örnek: Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir. F. R. Atay Yüklenme, üstlenme, angajman. Devamını Oku

 • birden: Bir defada. Ansızın Örnek: Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım. R. H. Karay Birlikte, beraberce, hepsi bir arada Örnek: Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar. Y. K. Karaosmanoğlu Çabucak. Devamını Oku

 • tam bağıntı: Bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin tümüyle bağımsız değişkene bağlanabildiği ya da birlikte değişmeye ilişkin gözlemlerin tümüyle birlikte gidişim çizgisi üzerine düştüğü bağıntı durumu. Devamını Oku

 • tam bağıntı: Bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin tümüyle bağımsız değişkene bağlanabildiği ya da birlikte değişmeye ilişkin gözlemlerin tümüyle birlikte gidişim çizgisi üzerine düştüğü bağıntı durumu. Devamını Oku

 • başmüsevvit: Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı Örnek: Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder. R. H. Karay Devamını Oku

 • başıboş: Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan Örnek: Başıboş yaşayışa alışkın değildir. H. Taner Bağlanmamış, serbest bırakılmış Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde Örnek: Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim. A. H. Devamını Oku

 • belediye başkanı: Belediye teşkilatını yöneten kimse, belediye reisi Örnek: Bir vali, bir kaymakam, bir belediye başkanı bakarsınız bulunduğu yeri ümran eder. R. H. Karay Şehremini. Devamını Oku

 • başlı başına: Başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına. Başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına Örnek: Sevmek başlı başına saadettir. A. Gündüz Devamını Oku

 • böbreğe bağlı ikincil hiperparatiroidizm: Doğuştan veya kazanılmış nedenlerle oluşan, kronik böbrek yetersizliğinden kaynaklanan paratiroit bezi etkinliğindeki normal olmayan artış, renal ikincil hiperparatiroidizm. Dört paratiroit bezinde de belirgin prensipal hücre hiperplazisiyle birlikte, kemiklerde değişen derecelerde fibröz osteodistrofi görülür. Devamını Oku

 • bağıntı çözümlemesi: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)’deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)’e bağlanabileceğini araştıran ve Y’de X’in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar