başkalaşmış kayaçlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte başkalaşmış kayaçlar kelimesinin manası:

 1. Yerkabuğunu oluşturan tortul ya da püskürük kayaçların; içgüçlerin yüksek sıcaklık, basınç gibi fiziksel etkileri altında yapısal değişmeye uğramasıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. tortul kayaçlar, püskürük kayaçlar.

başkalaşmış kayaçlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tortul başkalaşım kayaçları: Tortul kayaçlardan türemiş başkalaşım kayacı. Devamını Oku

 • tortul kayaçlar: Çeşitli kökenden tortuların katmanlar durumunda sıkışıp katılaşmalarıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. Püskürük kayaçlar, başkalaşmış kayaçlar. Devamını Oku

 • sokulma kayaçları: Yerkabuğu içine içitimle sokulmuş olan magmanın katılaşmasından oluşan kayaçlar. Devamını Oku

 • değme başkalaşımı: Magmanın sıcaklığı, çıkardığı gaz ve buğuların etkisiyle, içine sokulduğu kayaçların uğradığı başkalaşım. Devamını Oku

 • ısıl başkalaşım: Magmanın, madde salgısı olmadan yalnız sıcaklığı ile içine sokulduğu kayaçları başkalaştırması. Devamını Oku

 • sokulma başkalaşımı: Derinliklerdeki kayaçların içine, magmanın içitimiyle magmasal kayaç oluşunu sonuçlayan olay. Devamını Oku

 • içatım başkalaşımı: Derinliklerdeki kayaçların içine, magmanın içatımıyle magmasal kayaç oluşunu sonuçlayan olay. Devamını Oku

 • katman: Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm’den az olmayan tortul kayaç birimi. Devamını Oku

 • dış başkalaşım: Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm. Devamını Oku

 • bölgesel başkalaşım: Çok geniş alanlardaki kayaçları etkilemiş başkalaşım olayı. Devamını Oku

 • kayaç fasiyezi: Çökeltildiği ortamın koşullarını gösteren bir tortul kayacın, fiziksel ve organik özellikleri. Kumlu fasiyez, acı su, tatlı su fasiyezi gibi. Devamını Oku

 • basınçla başkalaşım: Dağoluş devinimleri süresinde, yeğin mekanik güçler altında kalmış kayaçların uğradıkları başkalaşım. Devamını Oku

 • kırılcal kayaç: Magmanın yerkabuğunun az çok derinlerinde yavaşça soğumasıyla oluşan, granit gibi katılaşmış kayaçlara verilen genel ad. Devamını Oku

 • püskürük kayaçlar: Yanardağların ağzından yeryüzüne püskürtülen lav, kül vb. kızgın özdeklerin alçak yerlere yığılıp az çok hızla soğumaları sonunda oluşan kayaçlar. Devamını Oku

 • kalsiyum alkalili kayaçlar: Alkalileri ve CaO oranı öteki bileşenlerden çok olan magma kayaçları. (Feldspatlar, hornblend ya da, ojit azalmıştır; feldspatsı, sodyumlu piroksen ve amfibol gibi alkalin mineraller bulunmaz.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar