başlangıç meridyeni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte başlangıç meridyeni kelimesinin manası:

 1. Bk. başöğlen

başlangıç meridyeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • başlama meridyeni: Boylamların hesabında başlangıç olarak kabul edilen meridyen. Devamını Oku

 • başlangıç: Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü Örnek: Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor. A. Ş. Hisar Ön söz, giriş, mukaddime. Devamını Oku

 • başlangıç noktası: Bir işin veya şeyin başladığı yer. Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri. Devamını Oku

 • başlangıç imi: Ölçün bir kılavuza konulan ve bu nokta ile filmin ilk resmi arasında ne kadar uzunluk bulunduğunu belirten im. Bir gösterimin, basımın ya da eşlemenin başlama noktasını belirtmekte kullanılan bir çeşit Devamını Oku

 • başlangıç resmi: Herhangi bir film parçasında, çeşitli işlemler için çıkış noktası olarak alınan resim. Devamını Oku

 • başlangıç öğleni: Yer yuvarlağı ya da gökküresi üzerinde tanımlanan boylamlar için başlangıç kabul edilen bir öğlen. Devamını Oku

 • başlangıç durumu: Oyunu, havası, rengi ve anlamı açısından seyirciye tanıtan olay dizisinin ilk durumu. Devamını Oku

 • başlangıç topolojisi: (…) Devamını Oku

 • başlangıç önermeleri: Çözümleyici çizelgesi kurulan önermeler kümesi; tutarlılığı denetlenecek önermeler kümesi. || Bir çıkarımın geçerliliği çözümleyici çizelge ile denetlendiğindebaşlangıç önermeleri çıkarımın geçersiz kılıcı kümesinin öğeleridir, Devamını Oku

 • başlangıç yemi: Başlatma yemi de denen, civciv, buzağı gibi hayvanların yaşamlarının ilk haftalarında kullanılan özel yemler, starter yem. Devamını Oku

 • başlangıç yemi: Başlatma yemi de denen, civciv, buzağı gibi hayvanların yaşamlarının ilk haftalarında kullanılan özel yemler, starter yem. Devamını Oku

 • başlangıç sermayesi: Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu en az çıkarılmış sermaye. Devamını Oku

 • buzağı başlangıç yemi: Genç buzağıların süt emme döneminde işkembenin gelişimi ve tane yemlerdeki nişastadan uçucu yağ asitleri üretimini uyarabilmek için hazırlanmış ham proteini en az % 18, metabolik enerji değeri 2.80 Kkal/kg olan karma yem. Devamını Oku

 • başlangıç hızı: 0 sayısını kapsayan bir I açık aralığından M manifolduna giden bir a : I -> M eğrisi için, ?(0) vektörü. Devamını Oku

 • başlangıç magma etkinliği: Bir dağoluşun yerteknesi evresindeki sokulma ya da yanardağ etkinliği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar