başlangıç noktası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte başlangıç noktası kelimesinin manası:

 1. Bir işin veya şeyin başladığı yer.
 2. Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri.
 3. Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri.
 4. [a, b] aralığının bir T sürekli işlevi altında görüntüsü olan bir eğri için, T (a) noktası, Karşılaştırınız. bitiş noktası.

başlangıç noktası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • başucu noktası: Yeryüzündeki bir gözlem noktasından geçen düşey doğrultusunun gökyüzünü deldiği iki noktadan, ufkun üstünde olanı, semtürreis. Devamını Oku

 • başlangıç hızı: 0 sayısını kapsayan bir I açık aralığından M manifolduna giden bir a : I -> M eğrisi için, ?(0) vektörü. Devamını Oku

 • başlangıç resmi: Herhangi bir film parçasında, çeşitli işlemler için çıkış noktası olarak alınan resim. Devamını Oku

 • başlangıç imi: Ölçün bir kılavuza konulan ve bu nokta ile filmin ilk resmi arasında ne kadar uzunluk bulunduğunu belirten im. Bir gösterimin, basımın ya da eşlemenin başlama noktasını belirtmekte kullanılan bir çeşit Devamını Oku

 • işba noktası: Bk. doyum noktası Devamını Oku

 • nirengi noktası: Nirengi işleminde ayrılan üçgenlerin tepe noktası. Gemicilerin seyir için kullandığı doğal yön noktası. Devamını Oku

 • başlangıç durumu: Oyunu, havası, rengi ve anlamı açısından seyirciye tanıtan olay dizisinin ilk durumu. Devamını Oku

 • zaman aşımı başlangıcı: Yasalarda işin gereği, konunun çeşidi ve yapılacak işlemin özelliği bakımından bilimsel yönleri ile incelenilerek temel yargılara bağlanan süre aşımı başlangıçları. Devamını Oku

 • buzağı başlangıç yemi: Genç buzağıların süt emme döneminde işkembenin gelişimi ve tane yemlerdeki nişastadan uçucu yağ asitleri üretimini uyarabilmek için hazırlanmış ham proteini en az % 18, metabolik enerji değeri 2.80 Kkal/kg olan karma yem. Devamını Oku

 • boğumlanma noktası: Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç. (Derleme.. çıkak, oynaklanma yeri, çıkış yeri, heceleşme yeri, ses teşekkül yeri) Ağız boşluğunda seslerin meydana geldiği çeşitli noktalar. Devamını Oku

 • başlangıç: Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü Örnek: Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor. A. Ş. Hisar Ön söz, giriş, mukaddime. Devamını Oku

 • başlangıç öğleni: Yer yuvarlağı ya da gökküresi üzerinde tanımlanan boylamlar için başlangıç kabul edilen bir öğlen. Devamını Oku

 • başlangıç topolojisi: (…) Devamını Oku

 • başlangıç önermeleri: Çözümleyici çizelgesi kurulan önermeler kümesi; tutarlılığı denetlenecek önermeler kümesi. || Bir çıkarımın geçerliliği çözümleyici çizelge ile denetlendiğindebaşlangıç önermeleri çıkarımın geçersiz kılıcı kümesinin öğeleridir, Devamını Oku

 • başlangıç yemi: Başlatma yemi de denen, civciv, buzağı gibi hayvanların yaşamlarının ilk haftalarında kullanılan özel yemler, starter yem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar