başlıyoruz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte başlıyoruz kelimesinin manası:

 1. Yönetmenin çalışmaya başlamak istediğini gösterir buyruğu.

başlıyoruz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • begin deliberations: Müzakerelere başŸlamak, pazarlıklara başŸlamak, diyaloga başŸlamak, görüşŸmelere başŸlamak, konuşŸmaya başŸlamak Devamını Oku

 • eli altında olmak: Buyruğunda olmak, istediği anda o şeyden yararlanabilmek. Devamını Oku

 • dikeç başlığı: Bir çizelgedeki dikeçlerde yer alan değerlerin ilişkin olduğu değişken ya da değişken bölümlerini gösterir başlık. Devamını Oku

 • subject 3: To (birini) (olumsuz bir şŸeye) maruz bırakmak: Don´t subject yourself to this. Kendini buna maruz bırakma. (birine) (olumsuz bir şŸey) yapmak: They subjected him to torture. Ona işŸkence ettiler. -i buyruğŸu altına almak; -in buyruğŸu altına girmek: The Romans subjected the Greeks to their rule. Romalılar, Yunanlıları kendi buyruğŸu altına aldılar. Don´t subject yourself to Devamını Oku

 • miyar: Boş, ıssız, tenha. Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü. Devamını Oku

 • başla: Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyunabaşlama komutu. Devamını Oku

 • berat: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu. Devamını Oku

 • bağıl transpirasyon: Belirli bir sürede yaprak yüzeyindeki birim alanda olan transpirasyonun aynı sürede su ile doymuş bir yüzeydeki buharlaşmaya oranı. Rölatif transpirasyon. Devamını Oku

 • başüstüne: Bir isteği, buyruğu hemen yerine getireceğini bildiren söz, oldu. Devamını Oku

 • ağız açmak: 1) konuşmaya başlamak; 2) kesici aletleri keskin duruma getirmek; 3) ağır sözler söylemeye başlamak; 4) azarlamak, paylamak: “Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım.” -M. Ş. Esendal. 5) alık alık bakmak. Devamını Oku

 • wanted him dead: Ölü ele geçirilmesini istedi, ölü olarak istedi, ölmesini istedi Devamını Oku

 • edilgin bağımlılık: Onur duygusu düşük kişilerin başkalarının yardımını, yakınlığını sağlamak ereğiyle kendi yetersizlik ve küçüklüklerini belirtme durumu. Devamını Oku

 • aşinalık: Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık Örnek: Nasıl aşinalığa başlamak lazım geldiğini bir türlü kestiremiyordu. R. N. Güntekin Tanışıklığı gösterir davranış Devamını Oku

 • kesinti: Kesilen parça, kırpıntı. Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla. Devamını Oku

 • yönetmen yardımcısı: Yönetmene her konuda yardımcı olmakla görevli kimse, reji asistanı. Bir izlencenin hazırlanmasında ve yayınında yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstenen kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar