batten on smb. sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte batten on smb. kelimesinin manası:

 1. Başkasının sırtından geçinmek

batten on smb. ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • batten on smb: BaşŸkasının sırtından geçinmek Devamını Oku

 • batten on others: Başkalarının sırtından geçinmek, asalaklık etmek Devamını Oku

 • batten: İnce tahta parçası, tiriz, takoz: tiriz, yelkenleri düz tutmak için içine geçirilen ince tahta parçası Sırtından geçinmek, semirmek, şişmanlamak, tıkınmak, tirizlerle; sağlamlaştırmak, sağlama almak Devamını Oku

 • bottom: Dip, alt Esas, kaynak, temel Devamını Oku

 • get along: Geçinmek, yetmek, ilerlemek, iyi geçinmek, yeterli olmak, anlaşmak, uyuşmak, devam etmek Devamını Oku

 • get to the bottom of things: İşŸIn temeline inmek, her şŸeyi düşŸünerek bulmak, konunun özüne inmek, sonuca varmak Devamını Oku

 • alighting: İnmek, konmak, yere inmek; rastlamak, tesadüfen bulmak Konma, inişŸ (kuşŸ veya uçak gibi); indirmek, inmek (attan); karaya çıkma (kayıktan); yerleşŸme, konarak Devamını Oku

 • live 1: YaşŸAmak. oturmak, ikamet etmek. (yaşŸam/ömür) sürmek, geçirmek, (hayat) yaşŸamak. on ile beslenmek. on ile geçinmek. off ile geçinmek, geçimini -den sağŸlamak. Devamını Oku

 • alight: Aydınlanmış, ışıl ışıl, ışıkları yanmakta olan. Konmak (kuşb.) Devamını Oku

 • yemlenmek: Yemleme işi yapılmak. Para harcamadan bir başkasından geçinmek Örnek: Fakat asıl tasarladığı şey sadece ziyafetlerde yemlenmek. R. H. Karay Devamını Oku

 • tedrıııçııı habit: Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i said denir. (Osmanlıca’da yazılışı: tedr–ıııç-ııı– hâbit) Devamını Oku

 • retrace: Bir çizginin üstünü tekrar çizmek İzini takip ederek geriye veya kaynağına gitmek Devamını Oku

 • geçinmek: Yaşamak için gerekeni sağlamak Örnek: Muharrem artık yalnız balıkçılıkla geçiniyordu. S. F. Abasıyanık Uzlaşmak, anlaşmak. Taslamak Örnek: Şiir güç ya, şair olmak, şair geçinmek o kadar değil. N. Ataç Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak Örnek: … sen altmış para Devamını Oku

 • yanlamak: Yana yatmak, yana dönmek. Yanından geçmek. Devamını Oku

 • düşmek: Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Örnek: Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. R. N. Güntekin Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek Örnek: Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım. S. F. Abasıyanık Yere devrilmek, yere serilmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar