bauhaus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bauhaus kelimesinin manası:

 1. (Resim, Mimarlık, İç Mimarlık) Almanyada 1919-1933 arasında öğretim yapmış, mimarlık çevresinde bütün sanatları eski Ortaçağ anlayışındaki atölyelerde olduğu gibi toplayan bir okul. Fabrikalarda üretilen kötü biçimli eşya yerine sanatçı elinden çıkma örneklerin çoğaltılması gerektiğini savunan ve eşyanın yapısal düzenini aynı zamanda süs gibi görmek isteyen okul.

bauhaus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bauhaus school: Bauhaus Okulu, 1919 yılında Almanya’da gelişŸtirilmişŸ olan ve sadelik ve mimarlığŸa vurgu yapan büyük bir çağŸdaşŸ mimarî tasarımı okulu (1933 yılında Naziler tarafından kapatıldı) Devamını Oku

 • bölüşüm kuramı: Üretilen bir malın gelirinin üretime katılanlara katkıları oranında paylaştırılması gerektiğini savunan ekonomik görüş. Devamını Oku

 • uyanış çağı üslubu: (Resim, Heykel, Mimarlık) Avrupa’da 15. y.y.da Eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerini ortaçağ sanatı öğelerinin yerine alan ve onlara sanatçı kişiliğini de önemli bir değer olarak katan ülkücü, klasik sanat anlayışı ve üslûbu. a. bk. Ön Uyanış Çağı, Olgun Uyanış Çağı, Geç Uyanış Çağı. Devamını Oku

 • bankacılık okulu: 19. yüzyılda para arzının altın rezervleriyle sınırlı tutulmamasını ve ekonominin gereksinimleri kadar, mal ve üretim araçları karşılığında, banknotu ikame edecek ödeme araçlarının da olması gerektiği ilkesini savunan okul. Devamını Oku

 • çark: Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası Örnek: Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor. S. F. Abasıyanık Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi. Hızlı akan Devamını Oku

 • yürütmek: Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak. Gerektiği gibi yapmak, uygulamak. Devamını Oku

 • insanlıkçılık: İnsanlığın yararını, iyiliğini isteyen, haksızlıkların ortadan kaldırılmasını savunan görüt. Devamını Oku

 • fabrika markaları: Fabrikalarda üretilen malların üzerine konulan, o fabrikanın kütüğe yazdırdığı markalar. Devamını Oku

 • anlama ruhbilimi: Ruhsal süreçlerin betimleme yoluyle değil, sezgisel biçimde anlaşılması gerektiğini savunan Alman ruhbilim akımı. Devamını Oku

 • helenistik sanat: (Resim, Heykel, Mimarlık) Büyük İskender’in Önasya’yı ele geçirmesinden Romalıların Ortadoğuda egemen oluşuna dek yapılan sanat.Helenistik sanat, barok üslûbunun özelliklerini taşımış ve Grek klasik sanatının yerini almıştır. Biçimlerde abartı, yüz anlatımlarında acının, ruhsal iç durumlarının yansıması başlıca özelliklerindendir. Mimarlık yapıtlarında öğeler incelmiş, zarifleşmiş, ayrıntılar önem kazanmıştır. Devamını Oku

 • mısır dor düzeni: (Mimarlık) Dor düzenini andıran bir eski Mısır mimarlık üslûbu. a. bk. Dor düzeni. Devamını Oku

 • deontolojik etik: Ahlaki eylemin doğruluğu veya ödeve uygunluğu üzerinde yoğunlaşan, belli birtakım şeylerin ilkeye dayandırılarak yapılması gerektiğini savunan, ahlaki eylemleri eşitlik, tarafsızlık veya evrenselleştirilebilirlik gibi ölçütlerle değerlendiren etik teori. Devamını Oku

 • beynelmilelcilik: Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletlerarasıcılık, uluslararasıcılık, enternasyonalizm. Devamını Oku

 • sembolizm: Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi, simgecilik. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik Devamını Oku

 • ödev: Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe Örnek: Doktor da rahattır. Ödevini yapmıştır. H. Taner Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma. Yapmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar