bedelli sermaye artırımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bedelli sermaye artırımı kelimesinin manası:

 1. Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımları.

bedelli sermaye artırımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bedelli hisse dağıtımı: Sermaye artırımına giden bir anonim şirkette hissedarlara, çıkartılan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden satışının teklif edilmesi. Devamını Oku

 • dolaylı yabancı sermaye yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede hisse senedi veya tahvil gibi menkul değerler satın alması. krş. yabancı sermaye yatırımı, doğrudan yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • dışsatım yatırım üssü: Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. Devamını Oku

 • bedelli hisse senedi: Sermaye artırımına giden bir anonim şirketin hissedarlara nominal değeri üzerinden satışını teklif ettiği hisse senetleri. Devamını Oku

 • doğrudan yabancı sermaye yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede boş alan yatırımı ve boz alan yatırımı yapma ve taşınmaz mal satın alma biçiminde gerçekleştirdiği yatırım. krş. yabancı sermaye yatırımı, dolaylı yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • bedelsiz sermaye artırımı: Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış kârları ve ortaklıklardaki değer artışının sermayeye eklenmesi. Devamını Oku

 • fikri sermaye: İşletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğer bir deyişle işletmenin beşeri sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi toplamından oluşan sermayesi. Devamını Oku

 • direkt yabancı sermaye yatırımı: Bk. doğrudan yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • dolaysız yabancı sermaye yatırımı: Bk. doğrudan yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • yatırım bankacılığı: Şirketlerin çıkardıkları menkul değerlerin satın alınarak halka satıldığı, tahvillerin anapara ve faizlerinin vadesinde ödeneceğine ilişkin güvence verildiği, fonların müşteriler adına yönetildiği ve yatırım danışmanlığı yapıldığı bankacılık. Devamını Oku

 • beşeri sermaye yatırımı: İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artırmaya yönelik yatırımlar. Devamını Oku

 • beşeri sermaye yatırımı: İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artırmaya yönelik yatırımlar. Devamını Oku

 • çıkarılmamış sermaye: Bir anonim ortaklığın nominal sermayesinin henüz hisse senedi biçiminde çıkarılmamış kısmı. Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye yatırımı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük. Devamını Oku

 • çıkarım primi: Ortaklıkların hisse senetlerini çıkarım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmaları sonucunda satış fiyatı ile çıkarım fiyatı arasında oluşan pozitif fark. krş. hisse senedi çıkarım fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi piyasa fiyatı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar