beden özürlü çocuk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte beden özürlü çocuk kelimesinin manası:

 1. Düzeltilmesi gereken bir sakatlığı bulunan ya da sürekli büyüme ve gelişme yetersizliği içinde olan çocuk.

beden özürlü çocuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özürlü çocuk: Bedensel ya da zihinsel bakımdan bir özürü bulunan, yetişmesi ve gelişmesi için özel eğitim önlemlerinin alınması gereken çocuk. Devamını Oku

 • suçlu çocuk: İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk. Devamını Oku

 • bağımlı çocuk: İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki başka kimseler ile iyi ilişkiler kurmaya gereksinme duyan çocuk. 2-Ana babasından, içinde yaşadığı toplumdan paraca ya da başka türlü yardım bekleyen çocuk. Devamını Oku

 • çocuk: Küçük yaştaki oğlan veya kız Örnek: Çocuğun bir sütninesi vardı. R. H. Karay Soy bakımından oğul veya kız, evlat Örnek: Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış. B. R. Eyuboğlu Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak Örnek: Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti. B. R. Eyuboğlu Genç erkek. Devamını Oku

 • beden özürü: Bedenin bir bölümünün iyi gelişmemesi ya da belirgin biçimde olağandışı gelişmesi sonucu oluşan özür. Devamını Oku

 • geri anlaklı çocuk: Anlık gelişimi yönünden ortanın altında olan çocuk. Devamını Oku

 • tutuk çocuk: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönlerinden geri olan çocuk. Devamını Oku

 • çocukça: Çocuk gibi Örnek: Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu. Y. K. Karaosmanoğlu Çocuğa yakışır biçimde. Devamını Oku

 • özürlü: Özrü olan. Engelli. Kusuru olan, Devamını Oku

 • ortopedik özürlüler: Kemik ve eklemlerinin biçim ve yapısında aksaklık bulunan kas gücü gelişimi, ortakgüdümü ya da denetiminde sapmalar gösteren kimseler. Devamını Oku

 • çocuk gibi: Yetenekleri gelişmemiş, çocuk kalmış. Devamını Oku

 • gece körlüğü: Beslenmede A vitamini yetersizliğinden ortaya çıkan bir hastalık belirtisi, tavukkarası. Gözün karanlığa uymasında beliren güçlü bir yetersizlik. Devamını Oku

 • bedence özürlü: Örgenleri, düzgülü gelişimi engelleyecek kadar özürlü olan (kişi). Devamını Oku

 • yalnız çocuk: Pek az toplumsal etkileşmeden geçerek büyüyen, bu yüzden tutum ve anlayışı toplumsallaşmış bir yaşıtınınki gibi olmayan çocuk. Devamını Oku

 • sorunlu çocuk: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar