beled suresi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte beled suresi kelimesinin manası:

 1. (El-beled) Kur'an-ı Kerim'de 90. sure olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. (Osmanlıca'da yazılışı: beled sûresi)

beled suresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cinn suresi: Kur’an-I Kerim’in 72. suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. (Osmanlıca’da yazılışı: cinn sûresi) Devamını Oku

 • hud suresi: Kur’an-I Kerim’de 11. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • enbiya suresi: Kur’an-I Kerim’in 21.suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • ahkaf suresi: Kur’an-I Kerim’de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • müminun suresi: Kur’an-I Kerim’in 20. suresidir. Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. (Osmanlıca’da yazılışı: mü’minûn suresi) Devamını Oku

 • abese suresi: Kur’an-I Kerim’de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir. Devamını Oku

 • alak suresi: Kur’an-I Kerim’in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra’ Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • beyzatül beled: Devekuşu yumurtası. (Osmanlıca’da yazılışı: beyzat-ül beled) Devamını Oku

 • araf suresi: Kur’an-I Kerim’in 7. suresidir. Mekke-i Mükerremede nazil olmuştur. Suret-ül Mikat, Suret-ül Misak, Elif lam mim sad gibi isimleri de vardır. (Osmanlıca’da yazılışı: a’raf suresi) Devamını Oku

 • muhammed suresi: Kur’an-I Kerim’in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • bakara suresi: Kur’an-I Kerim’in 2. Suresi olup Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. (Bu sure, Musa Aleyhisselam’ın risaleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz’i hadise ile beşerin dünyevi menfaatlarına en çok vesile olan şeylere perestiş etmesi gibi, gaflet ve dalaletin köklerini kesecek bir külli düsturu, her vakit Devamını Oku

 • ahzab suresi: Kur’an-I Kerimde otuzüçüncü surenin adı olup Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • beyyine suresi: Kur’an-I Kerim’in 98. suresi olup “Kayyime, Münfekkin, Beriyye, Lemyekün” Suresi gibi isimlerle de söylenir. (Osmanlıca’da yazılışı: beyyine sûresi) Devamını Oku

 • sebe suresi: Kur’an-I Kerim’in 34. Suresi olup Mekkidir. (Osmanlıca’da yazılışı: sebe’ suresi) Devamını Oku

 • hakka suresi: Kur’an-I Kerim’in 69. suresi olup Mekkidir. (Osmanlıca’da yazılışı: hâkka suresi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar