belirli integralin üst sınırı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte belirli integralin üst sınırı kelimesinin manası:

 1. (…)

belirli integralin üst sınırı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belirli integralin alt sınırı: (…) Devamını Oku

 • üst sınır: E tikel sınırlı kümesinin bir A altkümesi verildiğinde, her (…)için (…)bağıntısını gerçekleyen (…) öğesi. Simgesi : (…). Anlamdaş. büyültke. a. bk. sınır I. Devamını Oku

 • üst sınır denetim düzeni: Sıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilmeyen bir değere yükselmesini önleyen denetim düzeni. Devamını Oku

 • üst sınır denetim düzeni: Sıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilmeyen bir değere yükselmesini önleyen denetim düzeni. Devamını Oku

 • bölüm üst sınırı: Nicel verilerin sıklık dağılımında, bir bolümün en büyük değeri. Devamını Oku

 • en küçük üst sınır: Bir tikel sıralı kümenin bir A altkümesi için, A nın tüm üst sınırlarından oluşan altkümenin en küçük öğesi. Simgesi : eküs (A), sup (A), Anlamdaş. eküs. Devamını Oku

 • iyi insan sözünün üstüne gelir: Yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse o iyi insandır, denilir. Devamını Oku

 • iyi insan sözünün üstüne gelir: Yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse o iyi insandır, denilir. Devamını Oku

 • düzgün bir v dönüşümü üstünde vektör alanı: (…) Devamını Oku

 • bütçe harcamalarının ekonomik sınıflandırılması: Bk. bütçenin ekonomik sınıflandırılması Devamını Oku

 • bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırılması: Bk. bütçenin işlevsel sınıflandırılması Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi: Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar. Devamını Oku

 • sınır sıral sayısı: Başka bir sıral sayının ardılı olmayan, başka bir deyişle KU {K} biçiminde olmayan sıral sayı. || Örn. Boş küme olarak tanımlanan 0 sayısı sonlu birsınır sıral sayısı, doğal sayılar kümesi olarak tanımlanan (…) sayısı sonsuz birsınır sıral sayısıdır. Devamını Oku

 • hayvanların sınıflandırılması: (Yun. taxis: tertip; nomos: kanun; systematikos: düzenleme) Hayvanların yapılarına ve akrabalık ilişkilerine göre belli taksonlara yerleştirilmesi, bir sıraya konulması. Taksonomi, sistematik. Devamını Oku

 • at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak: İş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkmak. İş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar