belonging sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte belonging kelimesinin manası:

 1. Nin olmak, üyesi olmak, ilgili olmak, yeri olmak, uygun olmak, yararlı olmak
 2. Mensubiyet, mensup olma, üye olma, aidiyet, bir parçası olma

belonging ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belonging: Nin olmak, üyesi olmak, ilgili olmak, yeri olmak, uygun olmak, yararlı olmak Mensubiyet, mensup olma, üye olma, aidiyet, bir parçası olma Devamını Oku

 • the state of belonging to: Aidiyet Devamını Oku

 • belong: Ait olmak, mensup olmak Nin olmak, üyesi olmak, ilgili olmak, yeri olmak, uygun olmak, yararlı olmak Devamını Oku

 • belonging to: Ait olmak Devamını Oku

 • belonging to the state: Beylik Devamını Oku

 • hijyenik: Sağlık koruma ile ilgili, sağlık bilgisine uygun, sağlığa yararlı. Sağlıklı Devamını Oku

 • pertain: To ile mahsus olmak, ait olmak İlgili olmak, alâkalı olmak, raci olmak Devamını Oku

 • stead: Yer, başkasının yeri, yarar, fayda Başkasının yeri, yer Devamını Oku

 • appertain: Ait olmak, bağlı olmak, merbut olmak appertaining ait olan, ilgili, alâkadar, mensup, bağlı, merbut. Bağlı olmak, ait olmak, ilgili olmak Devamını Oku

 • yaramak: Bir şey yararlı olmak, yarar sağlamak Örnek: Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi. Ö. Seyfettin Bir iş için uygun olmak, kullanılır olmak. Devamını Oku

 • apply: Yaklaştırmak Uygulamak, tatbik etmek Atfetmek, Devamını Oku

 • ilgililik: İlgili olma durumu, mensubiyet. Devamını Oku

 • aristocraticness: Aristokratik olma durumu, yöneten elit kesimin niteliklerine sahip olma durumu; üst sınıf üyesi olmak Devamını Oku

 • yerini beğenmek: (bitki için) yeri gelişmesine çok uygun olmak. Devamını Oku

 • semavi: Gökle ilgili, göğe ilişkin Örnek: Eski hayatımızda takvim semavi bir şeydi. H. A. Yücel Gökle ilgili, gökse Tanrıdan gelen, ilahi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar