benzer değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte benzer değeri kelimesinin manası:

 1. Gerçek ederi bilinmeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın değerleme gününde satılmasında, benzerine göre alacağı değer.

benzer değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değerlemede eşdeğer: Gerçek ederi olmayan, ya da bilinmeyen, doğru olarak saptanamayan bir malın, değerleme gününde satılmasında eş ve benzerine göre alabileceği eder. Devamını Oku

 • değerlemede kullanma değeri: Ekonomik bir malın değerleme gününde iyesi için gösterdiği gerçek eder. Devamını Oku

 • kullanım değeri: Bk. değer 2 Bir taşınmazın, onu kullanan kimse için taşıdığı değere dayanan ederi. bkz. sürümdeğer, öznel değer. Devamını Oku

 • benzer ederlerle değer yöntemi: İşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi. Devamını Oku

 • viskozite değeri: 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı. Devamını Oku

 • dekstroz eş değeri: Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı. Devamını Oku

 • emsal bedeli: Gerçek değeri bilinemeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın satılması durumunda, ortalama fiyat, maliyet ya da takdir yöntemlerinden biri kullanılarak benzerlerine göre belirlenen değer. Devamını Oku

 • sınarlı değerleme ölçeği: Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği. Devamını Oku

 • değiştirge: Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi. Belli bir değerler kümesinde değişebilen, bilinmeyen bir nicelik. Devamını Oku

 • karlı pay belgiti değeri: Pay belgitinin kârı ile birlikte toplu değeri. Pay belgitinin gerçekleşen kâr ile birlikte satılması. Devamını Oku

 • su eşdeğeri: Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Devamını Oku

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • yetiştiricilik değeri: Sürekli olarak anne babadan yavrulara aktarılan genetik etkiler. Devamını Oku

 • pKa değeri: Hidrojen iyonlarını kabul etme yeteneğinin bir ölçüsü olan asidik iyonlaşma sabitesinin negatif logaritması olarak tanımlanan ve birasit veya bazın nispi gücünü gösteren değer. Devamını Oku

 • öğrenim değeri: Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenilen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak, bir yarı-yıl ya da bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini niceliksel olarak gösteren birim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar