benzilleme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte benzilleme kelimesinin manası:

 1. Bir moleküldeki hidrojen atomunun yerine benzil kökü getirme.

benzilleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dalton: Hidrojenin atomik kütle birimi ile aynı olan atomik kütle birimi. Bir hidrojen atomunun ağırlığına denk gelen ağırlık birimi. Yaklaşık 1.657 x 10 -24 g, atomik kütle birimi. Devamını Oku

 • dalton dal: Kimyasal maddelerin molekül ağırlığını belirtmek için kullanılan bir hidrojen atomunun ağırlığına eşit ağırlık birimi. Devamını Oku

 • alkil: Alkol kökü. Bir alkan molekülünden bir hidrojen atomunun koparılmasıyla türeyen ve genel formülü CnH2n+1 olan tek değerli grup. Devamını Oku

 • hidronyum iyonu: Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+. Devamını Oku

 • hidroksil grubu: Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -Oh ile gösterilen kimyasal bir grup. Devamını Oku

 • icra: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Devamını Oku

 • döteryum: Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D). Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran, hidrojen atomunun bir yerdeşi. Devamını Oku

 • klindamisin: Linkomisin molekülündeki bir hidroksil grubu yerine bir klor atomunun sokulmasıyla elde edilen yarı sentetik bir antibiyotik. Devamını Oku

 • iyonik olmayan monomerik kontrast madde: Yüksek osmolaliteyi azaltmak için moleküldeki iyonize olan karboksil grubu yerine, disosiye olmayan amit bağlanarak osmolalitesi yarıya indirilmiş kontrast madde. Devamını Oku

 • proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. Hidrojen atomunun çekirdeği. Devamını Oku

 • molekül ağırlığı: Bk. özdecik ağırlığı Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.) Devamını Oku

 • oksidazlar: Hidrojen alıcı olarak moleküler oksijeni kullanarak substrattan hidrojen ayrılmasını ve reaksiyon ürünü olarak da su veya hidrojen peroksit oluşmasını sağlayan enzimler. Devamını Oku

 • ağır su: Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su. Hidrojen yerine döteryumdan yapılmış olan su. Devamını Oku

 • halojenleme: Bir molekülde bir hidrojen atomu yerine bir halojen atomu koyma. Devamını Oku

 • tiyol grubu: Bir moleküldeki Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar