berahini kaviyye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte berahini kaviyye kelimesinin manası:

 1. Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar. (Osmanlıca'da yazılışı: berahin-i kaviyye)

berahini kaviyye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • berahini katıa: Şeksiz ve şüphesiz olan kat’i deliller, bürhanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: berahin-i katıa) Devamını Oku

 • berahini aleniyye: Meydanda ve açık olan deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: berahin-i aleniyye) Devamını Oku

 • berahin: (Bürhan. C.) Deliller. Şahidler. Bürhanlar. Devamını Oku

 • delaili kalbiye: Kalbe aid deliller. Kalb ile bilinen deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i kalbiye) Devamını Oku

 • delaili zahiriye: Açık olarak zahirde görünen deliller. Maddi deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i zâhiriye) Devamını Oku

 • delaili afakiye: Afaka ait deliller. Kainattaki deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i âfâkiye) Devamını Oku

 • delaili akliye: Aklı ile bulunan deliller. Akla aid deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i akliye) Devamını Oku

 • delail: (Delil. C.) Deliller. Bürhanlar. İsbat vasıtaları.(… Cay-ı hayrettir ki; Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) mübalağasız binler vecihte, binler çeşit insan, herbiri bir tek mu’cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza… birer alameti ile iman getirdikleri halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün Devamını Oku

 • ayatı kibriya: Allah’ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren ayetler, deliller ve eserler. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât-ı kibriyâ) Devamını Oku

 • delaili nakliye: Nakil yolu ile gelen deliller. (Bak: Delil-i nakli) (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i nakliye) Devamını Oku

 • nübüvvet dava etmek: Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek. (Osmanlıca’da yazılışı: nübüvvet da’va etmek) Devamını Oku

 • stronger: Güçlü, ağır, demir gibi, kuvvetli, sağlam, sert, şiddetli, keskin, alkollü, kıvrak, yetenekli, istekli, istikrarlı, iradeli, koyu, gür Daha kuvvetli:adj.kuvvetli Devamını Oku

 • stronger: Güçlü, ağır, demir gibi, kuvvetli, sağlam, sert, şiddetli, keskin, alkollü, kıvrak, yetenekli, istekli, istikrarlı, iradeli, koyu, gür Daha kuvvetli:adj.kuvvetli Devamını Oku

 • lafzı muhtemel: Huk: İki veya daha ziyade manaya hamli mümkün bulunan sözdür ki, hangi mananın kast olunduğu mücerred rey ile değil; deliller ve karineler ile tayin olunur. (Osmanlıca’da yazılışı: lafz-ı muhtemel) Devamını Oku

 • stalwart: Sağlam, güvenilir, kuvvetli, güçlü, gözüpek, korkusuz Bünyesi kuvvetli, iri yapılı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar