berceste sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte berceste kelimesinin manası:

 1. Güzel ve latif.
 2. Seçilmiş, seçme.
 3. Sanat değeri yüksek olan dize.
 4. Sağlam ve latif.
 5. Seçilmiş, beğenilmiş.
 6. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize.
 7. 1. seçilmiş, beğenilmiş. 2. güzel, hoş, latif.

berceste ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mısrai berceste: Edb: En güzel ve en kuvvetli olan mısra. (Osmanlıca’da yazılışı: mısrâ-i berceste) Devamını Oku

 • güzide: Seçkin, seçilmiş, seçme Aydın, okumuş, seçkin (kimse) Örnek: Bir milletin güzidesiyle halkı arasında bu derece tezat doğru mudur? O. S. Orhon Seçkin, seçilen, beğenilmiş. Devamını Oku

 • güzin: Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş. seçen, seçilmiş, seçkin, beğenilmiş. – hz. muhammed (s.a.s)’in dostu (halifesi) hz. ebu bekir, ömer, osman ve ali (r.anhum) Devamını Oku

 • pesendide: Beğenilmiş, seçilmiş, müntehab. Devamını Oku

 • mukadder: Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan. 1. takdir olunmuş, kıymeti biçilmiş, kadri değeri bilinmiş, beğenilmiş. 2. yazılı, yazılıp belirlenmiş ilahi taktir. 3. yazılı olmayıp sözün Devamını Oku

 • chosen: Choose: seçilmiş olan, tercihli Cennete gitmek üzere seçilmiş olan. Devamını Oku

 • latifçe: Latif, hoş Örnek: Soyadı günlerinin latifçe bir hatırası vardır. F. R. Atay Latif, hoş olarak. Devamını Oku

 • rana: Güzel, göze hoş görünen. 1. güzel, hoş latif, parlak. çok iyi, çok ala. 2. arapça’da “er’an” kelimesinin mücnnesi olup “ahmak, sünepe kadın” demektir. erkek adı olarak da kullanılır. Devamını Oku

 • sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse Örnek: Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın Devamını Oku

 • murtaza: Kendisinden razı olunmuş. Hz. Ali´nin lakabı. Devamını Oku

 • dakaikaşina: İlmi incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmi mes’elelere vakıf olan. (Osmanlıca’da yazılışı: dakaik-aşina) Devamını Oku

 • rhetoric: Belâgat ilmi, konuşma sanatı. Etkili konuşma sanatı, güzel konuşma, sözbilim, belagat, etkili yazma, hitabet sanatı Devamını Oku

 • ilkelciler: İlkelcilik yanlısı olan sanatçılar. (Resim, Heykel) Avrupa sanatının çağımıza değin geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, saf, kaba, yalın biçimli sanatını benimseyip bu anlamda çalışan sanatçılar. Devamını Oku

 • bedia: Beğenilen, değeri bilinen yeni şey. Estetik değeri yüksek olan sanat eseri. Devamını Oku

 • bedia: Beğenilen, değeri bilinen yeni şey. Estetik değeri yüksek olan sanat eseri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar