bernoulli denemeleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bernoulli denemeleri kelimesinin manası:

 1. (olasılık kuramı) Aynı koşullarda yinelenen, her yinelemede değişmeyen olasılıkla iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı bağımsız denemeler dizisi.

bernoulli denemeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • raslantı deneyi: (olasılık kuramı) Değişmeyen koşullarda yinelenen, olası sonuçlar kümesi kuramsal olarak bilinen ancak sonucu bilinmeyen deney, örneğin, paranın bir kez atılması, iki zarın n kez atılması. Devamını Oku

 • eksi ikiterimli dağılım: (olasılık kuramı) İki sonuçtan birinin ortaya çıktığı deneme için, birinci sonuç k’yıncı kez ortaya çıkıncaya dek yapılan bağımsız yinelenme sayısının dağılımı. Bu sayı X ise, dağılım işlevi, (…)olur. anlamdaş. Pascal dağılımı. Devamını Oku

 • bağımsız denemeler: Ardışık olarak yapılan denemelerde, herhangi birinin sonuç olasılığının ötekilerin sonuçlarından bağımsız olduğu denemeler. Devamını Oku

 • ikiterimli dağılım: (olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma noktaikiterimli dağılımı da denir. Devamını Oku

 • olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. Devamını Oku

 • önsel olasılık: (olasılık kuramı) Denemeler yapılmadan önceki olasılık. Bir ya da birden çok denemeden elde edilen sonuca dayalı olasılığa da sonsal olasılık denir. ay. bk. Bayes savı. Devamını Oku

 • tecim denemeleri: Tecim evreninde uzun süreli görgülerle sağlanan bilim. Devamını Oku

 • boole eşitsizliği: (olasılık kuramı) Mantıksal olarak tanımlanmış bölümlerdeki sıklıklara öteki sıklıklar açısından sınırlar vermek için geliştirilmiş eşitsizlik. Örneğin, (…) olaylarından en az birinin ortaya çıkması olasılığı, öteki olayların bağımsız olarak ortaya çıkmaları olasılıklarının toplamından büyük değildir:(…) Devamını Oku

 • bağlaşık olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. ayrık olasılık. Devamını Oku

 • ayrık olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ya da ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan ve toplama kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. bağlaşık olasılık. Devamını Oku

 • örneklem uzayı: (olasılık kuramı) Aynı deneme ya da gözleme ilişkin tüm olası sonuçların oluşturduğu küme. s bir olası sonuç ise,örneklem uzayı S = {s} olur ve s’ye bir örneklem noktası ya da ilkel olay denir. S= (…) sonlu ya da sayılabilir sonsuzlukta bir küme ise kesikliörneklem uzayı; S, gerçek sayıların sonlu ya da sonsuz bir aralığı ise, Devamını Oku

 • ikiterimli değişim: (örnek.) Öğelerinin ortaya çıkış olasılığı değişmeyen bir evrenden yapılan örnekleme değişimi. Büyüklükleri saptanmış örneklemler için ortaya çıkışların örnekleme dağılımı ikiterimli dağılımdır, anlamdaş Bernoulli değişimi. Devamını Oku

 • katlıterimli dağılım: (Kuramsal istatistik) (…)= 1 eşitliğini sağlayan bağımsız (…) sonuçlarının ortaya çıktığı bir deneme n kez yinelendiğinde bu sonuçların elde edilme sayılarına ilişkin dağılım. Bu sayılar (…) ise, olasılık işlevi,(…)olur. İkiterimli dağılımın genelleştirilmiş biçimidir. Devamını Oku

 • poisson dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. Devamını Oku

 • durağan süreç: (Olasılık kuramı) Tüm (…) olasılıksal değişkenlerinin birleşik olasılık işlevinin h’den bağımsız olduğu olasılıksal süreç. Eğer, tüm (…) yalnızca h’ye bağlı ise, olasılıksal sürece geniş anlamdadurağan süreç ya da durağan ortakdeğişkeli süreç denir, anlamdaş, kararlı süreç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar