beşikten mezara sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte beşikten mezara kelimesinin manası:

 1. Küçüklükten ölünceye değin.

beşikten mezara ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • desuetude: Kullanılmayış, yürürIükten kalkma. Yürürlükten kaldırma, kullanmama, yürürlükten kalkma Devamını Oku

 • muse: Şaire yardım eden ilham, esinleyici güç Düşünceye dalmak, derin düşünmek Devamını Oku

 • düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî. Düşünceyle ilgili, düşünceye dayanan. Devamını Oku

 • contemplative: Dalgın, düşünceye dalmış. Düşünceye dalmış, dini düşüncelere dalmış Devamını Oku

 • post mortem: Öldükten sonraki, öldükten sonra yapılan Otopsi, analiz Devamını Oku

 • cezri: Köklü, kökten, temelden, radikal. kökle ilgili, kökten Devamını Oku

 • hükümsüz: Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış. Devamını Oku

 • köktencilik: Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm. Ele alınan konunun temel sebeplerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm. Devamını Oku

 • unburden: Açmak, itiraf etmek, rahatlatmak (vicdan), yükten kurtarmak Yükten kurtarmak Devamını Oku

 • rütbe sıralaması: Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe makam ve rütbe sırası. Devamını Oku

 • abolition: Kaldırılma, ilga abolitionist i herhangi bir şeyin kaldırılması taraftarı. Kaldırma, yürürlükten kaldırma, fesih, iptal, kaldırılma, yürürlükten kaldırılma, feshetme Devamını Oku

 • diplokok: Bakterilerde, bölündükten sonra ayrılmayıp çiftler hâlinde birbirine bağlı kalmış koklar. Mikroskop altında çift çift görülen koklara verilen ad. Devamını Oku

 • allorizik kök: (Yun. allos: diğer; rhiza: kök) Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan köklere verilen ad. Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan kökler. Devamını Oku

 • derin derin düşünmek: Üzüntülü düşünceye dalmak. Devamını Oku

 • immersed in thought: Düşünceye dalmış Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar