besin maddeleri yoğunluğu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte besin maddeleri yoğunluğu kelimesinin manası:

 1. Rasyon içerisindeki sindirilebilir organik madde miktarının kuru madde içerisindeki yoğunluğu.

besin maddeleri yoğunluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sindirilebilir kuru madde tüketimi: Bir hayvanın tüketebildiği sindirilebilir kuru madde miktarı. Devamını Oku

 • almaç yoğunluğu: Süspansiyon içindeki total proteinin miligramı başına, molar olarak almaç proteinin miktarını ifade eden değer, reseptör yoğunluğu. Devamını Oku

 • besin maddeleri oranı: Yemlerde besin madde değerindeki organik ve inorganik maddelerin yüzde oranı, besinsel oran. Devamını Oku

 • hazmolabilir besin maddeleri: Sindirilebilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • flü yoğunluğu: Bk. akı yoğunluğu Devamını Oku

 • buhar yoğunluğu: Bk. uçuk yoğunluğu Devamını Oku

 • manyetik akı yoğunluğu: Bk. mıknatıssal akım yoğunluğu Devamını Oku

 • yağsız kuru madde: Gıdada toplam kuru madde miktarından yağ miktarının çıkarılmasıyla elde edilen katı madde miktarı, YKM, SNF. Devamını Oku

 • sınır akımı yoğunluğu: Uygulanan gerilimin değiştirilmesiyle değişmeyen ya da az değişen akım yoğunluğu. Devamını Oku

 • minimum alveoler anestezi yoğunluğu: Hayvanların yarısında, bir atmosfer basıncında ağrılı uyarılara cevapsızlık oluşturan alveoler inhalasyon anesteziği yoğunluğu, MAK. Devamını Oku

 • digestible dry matter: Sindirilebilir kuru madde Devamını Oku

 • digestible dry matter intake: Sindirilebilir kuru madde tüketimi Devamını Oku

 • avlanma yoğunluğu: Birim alandan, birim zamanda avlanan miktarı. Devamını Oku

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • sindirilebilir besin maddeleri: Yemle alınan besin maddeleriyle, dışkı ve idrarla dışarı atılan (kullanılan hayvan tavuk olduğu takdirde gübreyle birlikte çıkarılan idrardaki sindirilmemiş besin maddeleri, var olan ürik asit miktarına göre düzeltmesi yapılmış olan) besin maddeleri arasındaki fark. Her yem besin maddesinin hayvan tarafından sindirilen veya emilen kısmı, hazmolabilir besin maddeleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar