besin polipi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte besin polipi kelimesinin manası:

 1. Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde beslenme görevini üzerine almış olan koloni bireyi.

besin polipi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • besin polipi: Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde beslenme görevini üzerine almış olan koloni bireyi. Devamını Oku

 • besin maddeleri: Gıdaların ve yemlerin kısımları olan, hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimleri için gerekli yapı maddelerini ve/veya enerji sağlayan maddeler. Devamını Oku

 • besin: Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey. Devamını Oku

 • haşlamlılar: Bir hücrelilerden, vücutlarında hareketi sağlayan kirpiğimsi titrek tüyleri veya beslenme işini gören çekmeleri olan, çoğu sularda yaşayan ve sadece mikroskopla görülebilen hayvanlar sınıfı. Vücutları devim görevini yerine getiren kirpiğimsi titrek Devamını Oku

 • sindirilebilir besin maddeleri: Yemle alınan besin maddeleriyle, dışkı ve idrarla dışarı atılan (kullanılan hayvan tavuk olduğu takdirde gübreyle birlikte çıkarılan idrardaki sindirilmemiş besin maddeleri, var olan ürik asit miktarına göre düzeltmesi yapılmış olan) besin maddeleri arasındaki fark. Her yem besin maddesinin hayvan tarafından sindirilen veya emilen kısmı, hazmolabilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • besin maddesi gereksinimi: Hayvanın ırk, cins, yaş ve verim durumuna göre değişen, her bakımdan iyi yaşayabilmesi ve verim sağlayabilmesi için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve mineral gibi besin madde miktarı. Devamını Oku

 • etkin besin maddeleri: Organizmada önemli fizyolojik fonksiyonların yürütülmesi için gerekli olan vitaminler, hormonlar, enzimlerle demir, bakır, mangan, çinko, iyot, flor, kobalt, molibden ve selenyum gibi iz elementler, etkicil maddeler. Devamını Oku

 • besin alerjisi: Bir yiyecek maddesine veya yem katkı maddesine karşı sindirim kanalı veya deride biçimlenen immün aracılı reaksiyon. Genellikle köpeklerde, seyrek olarak da atlarda görülür, besin hipersensitivitesi. Devamını Oku

 • besin devri: Ekosistemin canlı ve cansız komponentleri arasındaki element değişimi. Devamını Oku

 • besin maddesi: Bk. besin Besin. Besin. Devamını Oku

 • besin kirletici: Gıda maddelerinin yapısında gerek üretim aşamasında gerekse de sonradan depolanma aşamalarında oluşan aflatoksin, trikotesen, zearelenon ve okratoksinler gibi besinleri kirleticilerinin ortak adı. Devamını Oku

 • besin kofulu: Bir hücrelilerin (Protozoa) sitoplâzmasında besin tanecikleri ve sıvı kapsayan, içinde besin maddelerinin sindirildiği bir zarla çevrili boşlukların her biri. Bir hücrelilerin sitoplazmasında besin tanecikleri ve sıvı kapsayan, içinde besin maddelerinin Devamını Oku

 • besin değeri: Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Yüksek, orta veya düşük biçimde ifade edilir. Devamını Oku

 • besin keseli larva: Alabalıklarda yumurtadan çıkan larvaların besin kesesini tüketip dışarıdan yem alma durumuna gelinceye kadarki dönem, alevin. Devamını Oku

 • besin maddeleri oranı: Yemlerde besin madde değerindeki organik ve inorganik maddelerin yüzde oranı, besinsel oran. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar