beta oksidasyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte beta oksidasyonu kelimesinin manası:

 1. Yağ asitlerinden iki karbonun ayrılmasıyla asetil- KoA'nın oluşması.

beta oksidasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • beta oksidasyon: Asetil CoA’yı meydana getirmek üzere yağ asitlerinden iki karbon biriminin ayrılması. Yağ asitlerinin beta karbon atomlarının birbirini izleyen oksidasyonlarla asetil CoA’lara yıkımı. Devamını Oku

 • beta oksidasyon: Asetil CoA’yı meydana getirmek üzere yağ asitlerinden iki karbon biriminin ayrılması. Yağ asitlerinin beta karbon atomlarının birbirini izleyen oksidasyonlarla asetil CoA’lara yıkımı. Devamını Oku

 • asetilasyon: Asetil koenzim-A’daki asetil grubunun ilaçların amin grubuna aktarılmasıyla oluşan karaciğerdeki biyotransformasyon mekanizmalarından biri. Devamını Oku

 • karbon 14: Karbonun kütle numarası 14, yarılanma ömrü 5780 yıl olan izotopu. Yaş tayininde ve fotosentezde karbonun metabolik mekanizmasını aydınlatnada kullanılır. Devamını Oku

 • acetyl: Asetil kökü Asetil, karbonil ve tek değŸerli organik bir kök içeren asitik asit kökçesi, CH3CO (Kimya) Devamını Oku

 • karbonlama: Çeliğe karbon verme işlemi. Çelik yapımında olduğu gibi karbonun erimiş metallerde Çözündürülmesi. Devamını Oku

 • n asetilgalaktozamin: Bir amino şeker olan galâktozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (kondroitin) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. Devamını Oku

 • karbon 12: Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir. Devamını Oku

 • asetil koenzim a: Krebs devrinde ve yağ asidi biyosentezinde önemli bir metabolit; karbohidratların ya da bazı amino asitlerin ve yağ asitlerinin yıkımında teşekkül eden koenzim A’ nın asetil tiyoesteri. Krebs döngüsünde ve keton Devamını Oku

 • n asetilglikozamin: Bir amino şeker olan glikozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (hiyaluronik asit gibi) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. Devamını Oku

 • perna kanalikuli: Yeni Zelanda’da bulunan, dondurulmuş, kurutulmuş veya yoğunlaştırılmış unları yenebilen, amino asitten, polipeptitten, şelatlı minerallerden, yağ asitlerinden, vitamin, RNA ve DNA nükleik asitlerinden zengin, glikoz amino glikanları (GAGs) içeren ve artrit tedavisinde kullanılan bir kabuklu bitki türü. Devamını Oku

 • beta adrenerjik almaç agonisti: Beta almaçlarının uyarılması sonucu oluşan etkiye benzer etki oluşturan ilaç. Devamını Oku

 • dallanmış zincir: Bir karbona ikiden fazla karbonun bağlı olduğu hidrokarbon zinciri. Alifatik bileşiklerin düz karbon zinciri iskeletlerinin dallara ayrılması. Devamını Oku

 • okzaloasetik asit oaa: Trikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA’dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat. Devamını Oku

 • asetilkolin: Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A’dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar