better than sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte better than kelimesinin manası:

 1. Den daha iyi

better than ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • farther: Daha uzak, daha uzun, öteki, ötedeki Daha uzakta, daha ötede, daha ilerde Devamını Oku

 • better: Daha iyisi Çoğ Daha iyi, Devamını Oku

 • aşağı: Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. Devamını Oku

 • the more: Daha fazla, – dereceye kadar, kadar, daha (iki şŸey arasındaki bağŸlantıyı belirtmek için kombinasyon içerisinde kullanılan, ör. “daha çok çalışŸırsan, daha iyi yaparsın” veya “daha çok alışŸtırma yaparsan daha iyi çalarsın”) Devamını Oku

 • doyumsuzluk varsayımı: Daha çok mal daha azdan iyidir, diğer bir deyişle daha çok mal daha az maldan daha fazla fayda sağladığı varsayımı. Devamını Oku

 • evla: Çocuk dilinde ateş. Kızgın yağın içine bir şey atıldığında çıkan ses. Devamını Oku

 • ilerleme: İlerlemek işi. Terfi, terakki Örnek: Hâkim ve savcıların … meslekte ilerlemeleri … kanunla düzenlenir. Anayasa Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki. Devamını Oku

 • the more the merrier: Daha çok daha neşŸeli, daha çok konuk daha neşŸeli ortam, daha fazla konuk ortamı daha neşŸeli hale getirir, herkes hoşŸgeldi Devamını Oku

 • ilerlemek: Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak Örnek: Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu. H. E. Adıvar Vakit geçmek Örnek: Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya… O. Rifat Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek. Devamını Oku

 • halftoning: Yarı tonlama, bir dizi nokta şŸeklinde sürekli tonlu görüntü çoğŸaltma (gazete baskısı gibi – koyu tonlar daha büyük ve daha yoğŸun noktalar ile basılır – daha açık tonlar daha küçük ve aralı mesafede olan noktalarla basılır) Devamını Oku

 • lesser: Daha küçük, daha az, iki kimse veya şeyin küçüğü. Daha az, daha küçük, küçük olanı Devamını Oku

 • worse: Daha fena, daha kötü, beter Daha hasta, daha fena bir şekilde Devamını Oku

 • more: Gölge ve ortaoyunlarında Arnavut’un hemen her tümceye eklediği sözcük. Daha ziyade, daha fazla, daha çok Devamını Oku

 • aşk etiği: Bir varlığın, varlık hiyerarşisinde daha üstte yer almasının daha iyi, daha değerli olmasına ve daha yüksek bir değere sahip olmasına bağlı olduğunu savunan görüş. Devamını Oku

 • yararlanma ilkesi: Orta malından daha çok yararlananların daha az yararlananlara göre daha çok vergi ödemeleri gerektiği görüşüne dayanan vergileme ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar