beyin infarktüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte beyin infarktüsü kelimesinin manası:

 1. Beyin damarının trombotik veya embolik olarak tıkanması sonucunda, beyin dokusunda meydana gelen erime nekrozu.

beyin infarktüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • beyin infarktüsü: Beyin damarının trombotik veya embolik olarak tıkanması sonucunda, beyin dokusunda meydana gelen erime nekrozu. Devamını Oku

 • böbrek infarktüsü: Böbrek atardamarının veya kollarından birinin embolik veya trombotik nedenle tıkanması sonucu, böbrekte oluşan pıhtılaşma nekrozu. Devamını Oku

 • böbrek infarktüsü: Böbrek atardamarının veya kollarından birinin embolik veya trombotik nedenle tıkanması sonucu, böbrekte oluşan pıhtılaşma nekrozu. Devamını Oku

 • beyin infarktüs sendromu: İskemik ensefalopati. Devamını Oku

 • ara beyin: (Yun. dia: arasından; engkephalos: beyin) Ön beyinden sonra gelen, üçüncü beyin karıncığının orta bölgesini çeviren beyin lobu. Diyensefalon. Beyin gelişiminde ön beynin iki kısmından biri olan ve uç beyinden sonra Devamını Oku

 • süngerimsi beyin hastalığı: Mikroskobik olarak beyin dokusunun sünger görünümünü veya diğer bir ifadeyle, nöropilde ve nöronlarda çok sayıda hücre içi boşlukların oluşumuyla belirgin ve genellikle prion proteinlerinin metabolizma bozuklukları sonuıcu ortaya çıkan hastalıkların genel adı, spongiform ensefalopatiler. Devamını Oku

 • infarktüs: Yaşayan bir canlıda dokunun, trombüs veya emboliye bağlı olarak ve yerel kansızlık nedeniyle ölümü. Devamını Oku

 • beyin kanaması: Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, beslenen bölgenin çalışmaz duruma gelmesi Örnek: Bir beyin kanaması ile ölen Cenap Şehabettin… A. Ş. Hisar Beyin damarlarının travmatik sebeplerle veya damar lezyonları yırtılması sonucu oluşan beyinde biçimlenen kanama, serebral hemoraji, serebral apopleksi. Büyüklüğü ve biçimlendiği bölgeye göre bilinç kaybı, felç ve eş güdüm bozukluğuna sebep olur. Devamını Oku

 • beyin omurilik sıvısı: Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı. Beyin ventrikülleri içinde, omuriliğin merkez kanalında ve hem beyin hem de omuriliğin etrafını çevreleyen subraraknoit boşluk içerisinde Devamını Oku

 • kolesterol granülomu: Beyinde plexus choroidea’ların, baş kemiklerinin veya beyin zarlarının bağ dokusunda yerleşen, çok katlı yassı epitelle örtülü, kolesterin kristallerinin birikmesiyle oluşan kronik yangılı reaksiyonun sonucunda oluşan, tümör olarak değerlendirilmemesi gereken kist benzeri kitle, kolesteatom. Yaşlı atlarda % 25-50 oranında görülür, büyük olanlar hidrosefalusa ve beyin dokusunda basınç atrofisine neden olabilirler. Devamını Oku

 • Zenkernekrozu: Sadece çizgili kas dokusunda oluşan ve hiyalin dejenerasyonunu takiben meydana gelen bir çeşit pıhtılaşma nekrozu. En tipik olarak kuzu, buzağı ve oğlakların enzootik kas distrofisinde görülür. Devamını Oku

 • ön beyin: (Yun. pro: önce; engkephalos: beyin) Omurgalı hayvanlarda embriyo gelişimi başlangıcında beynin ilk bölümü olup gelişme ilerledikçe içinde birinci ve ikinci beyin karıncıklarının yer aldığı, beyin yarım küreleri ile talamus ve hipotalamusu oluşturan yapı. Prozensefalon. Devamını Oku

 • son beyin: (Yun. myelos: ilik ; engkephalos: beyin) Dördüncü beyin karıncığının alt kısmı ile medulla oblangata’yı içine alan beyin bölgesi. Miyelen sefalon. Devamını Oku

 • beyin karıncıkları: İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri. İkisi ön beyin biri ara beyin, biri de art beyin ile son beyinde yerleşmiş bulunan ve içi omurilik sıvısı Devamını Oku

 • beyin zarı sağırlığı: Beyin zarındaki işitme özeğinin bozulmasından ileri gelen sağırlık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar