bez epiteli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bez epiteli kelimesinin manası:

 1. Kandan aldıkları bazı temel maddeleri kullanarak oluşturdukları salgı maddelerini depolayan ya da salgılayan, çok köşeli, kübik ya da silindirik hücre ya da hücrelerden oluşan epitel. İç salgı bezleri (endokrin) ve dış salgı bezleri (ekzokrin) olmak üzere iki kısma ayrılır.
 2. Salgı maddesini üreterek bir kanalla ya boşluklu organların lümenine veya vücut yüzeyine veren, dış salgı bezi ve iç salgı bezi olmak üzere iki grubu oluşturan özelleşmiş hücrelerin oluşturduğu bezler, salgı epiteli.

bez epiteli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çok hücreli bez: Birçok hücreden oluşmuş bez. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş hücreler topluluğu. Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgı bezleri: ekzokrin bezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgı bezleri: endokrin bezler), Salgılarını tek kanalla boşaltan basit bezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinar bezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşik bezler Devamını Oku

 • bez: Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma Örnek: Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. F. R. Atay Pamuktan, düz dokuma. Herhangi bir cins kumaş. Devamını Oku

 • örtü epiteli: Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. Devamını Oku

 • apokrin bez: (Yun. apo: uzakta; krinein: ayırmak) Deri altına gömülü hâlde bulunan, kanalları kıl diplerine açılan, koyu, akıcılığı az, yapışkan olan salgısı bırakıldığında kokusuz, fakat bakterilerin etkisiyle bozulması sonucu kokulu hâle dönüşen, koltuk altı, anüs ve eşey organları çevresinde bulunan, adrenerjik ve kolinerjik sinirlerin kontrolü aranda çalışan, apokrin tip salgılama yapan bezler. Devamını Oku

 • endokrin bez: İç salgı (hormon) bezi. Bk. iç salgı bezi Devamını Oku

 • salgı epiteli: Bez epiteli. Devamını Oku

 • ekzokrin bez: Bk. dış-salgı bezi Devamını Oku

 • bez unları: Kesilen memeli hayvanların karaciğer ve diğer salgı bezi dokuların kurutulmasıyla ve bunların suda çözünebilen maddelerinin özütlerinin kurutulmuş unları. Devamını Oku

 • bulboüretral bez: Üretranın pelvisten çıkış kısmı üzerinde bir çift olarak yerleşmiş, ejakulasyondan önceki salgılarıyla üretrayı temizleyen erkek üreme eklenti bezlerinden en geride olanı, Cowper bezi, glandula bulboüretralis. Bu bez et yiyenlerden sadece kedide vardır. Devamını Oku

 • dış salgı bezleri: (Yun. exo: dışa doğru; krinein: ayırmak) Salgı yapıcı kısım ve Salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler. Örnek: Bağırsakdaki goblet hücreleri, pankreastaki asinar hücreler. Ekzokrin bezler. Devamını Oku

 • karma bez: Pankreas gibi hem iç salgısı hem de dış salgısı olan bez. Devamını Oku

 • adrenal bez: Bk. böbrek üstü bezi Böbrek üstü bezi. Devamını Oku

 • bukkal bez: Ağız bezi. Devamını Oku

 • suprarenal bez: Bk. böbrek üstü bezi Böbrek üstü bezi. Devamını Oku

 • tubuler bez: Salgı epitellerinde korpus glanduleleri tüp biçiminde olan bez. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar