bildirme koşacı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bildirme koşacı kelimesinin manası:

 1. (Derleme.. sürerli koşaç, -dir eki) Sürerlik, kesinlik veya kuvvetli bir ihtimal kavramlarını vermek üzere yüklemin sonuna gelen ve bazen belirteç gibi kullanılan durur sözcüğünün ekleşmiş şekli olan -dir eki.bildirme koşacı, bildirme kiplerinden geniş zaman ve belirli geçmişte kullanılmaz. İsteme kiplerinden de yalnız gereklik kipiyle kullanılabilir, gelmelidir gibi : Ankara Atatürk zamanında başkent olarak kurulmuştur; Sivas dağlan şimdi karlarla örtülüdür; Belki söylemişimdir, hatırlamıyorum; Mutlaka gitmişsindir, ama unutmuşsun; Saatlardır sizi bekliyorum vb.

bildirme koşacı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bildirme tümceleri: (Derleme. bildirme cümlesi) Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan tümce: Eve gidiyoruz; İstanbul güzel bir şehirdir; Ahmet dersini bitirdi; Ali gitmiş ama gelecek vb. Devamını Oku

 • bildirme cümlesi: Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi: Ben konuşmaya hazırım. Havuzun suyu bulanıktır. Hazırlıklar devam ediyor. Devamını Oku

 • olumsuzluk koşacı: Tümce içinde, art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya ekeylemin olumsuz çekimini sağlayan sözcük: Bana insan değil ağlar melekler; Bu işi Ali, Ahmet değil Ayşe yapar; Parayı ondan değil babasından alacaksınız; Paltosunu, şapkasını değil,şemsiyesini istiyor ; Çanta bende değil,kardeşindedir; Ali bu işi yapmamış değil; Devamını Oku

 • bildirme kipleri: Siper, kuytu yer. Aşılacak yer. Devamını Oku

 • bildirme eki: Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal kavramlarını vermek için yüklemin sonuna gelen durur kelimesinin ekleşmiş biçimi olan -dır, -dir eki. Tur- yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminden (tur-ur) çıkan, yüklemi özneye Devamını Oku

 • olumsuzluk koşacıyle yantümce: Olumsuzluk koşacıyle kurulan yantümce: Gül değil arkasında kanlı kefen; Siz değil bu işi kimse başaramaz; Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak vb. Devamını Oku

 • bildirme kipi: Bk. bildirme kipleri. Devamını Oku

 • bildirme ekleri: İ- ek-fiilinin şahıslara göre çekiminde kullanılan, ad cümlelerinde özne ile yüklem arasında yargı bağı kuran ekler. Bu ekler 1. şahıs teklik ve çokluk çekimleriyle, 2. şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde zamir kökenli -Im/-Um, -Iz/-Uz, -sIn-/-sUn, -sInIz, -sUnUz, 3. şahıs teklik ve çoklukta -DIr/-DUr, -DIrlAr/-DUrlAr’dır: Çalışkan-ım, iyi-y-im, doğru-y-um; tatlı-sın, kim-sin? çocuk-sun, yakın-dır, güzel-dir vb.bildirme ekleri, olumsuz Devamını Oku

 • bildirme dili: Düşünürken aklımızdan geçirdiğimiz dile, yani iç dile karşı olarak, fikri açığa vurmak için kullandığımız her çeşit dil. Devamını Oku

 • bildirme yazılımı: Malın gönderilmesi, sayışımın ödenmesi gibi her çeşit tecimsel bilgileri karşı yana bildirmek için düzenlenen yazılım. Devamını Oku

 • koşu yolu: Sağlıklı yaşam için orman içlerinde veya yol kenarlarında özel olarak düzenlenmiş şerit hâlinde toprak yol. Üstü taş, kum, kömür tozu, kiremit kırığı gibi bir karışımla ya da yapay bir özdekle Devamını Oku

 • koşaç: İsim cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme olumluluk veya olumsuzluk, süreklilik, kesinlik, güçlü ihtimal kavramları veren -dır / -dir eki veya değil kelimesi. Başlı başına anlam taşımayan, birlikte kullanıldığı sözcüğe Devamını Oku

 • ceviz ağacı: Kabuklarında gallik asit, uçucu yağ, acı bir madde, malik asit, sitrik asit, bazı reçineli maddeler bulunan, yapraklarında % 3-4 tanen ve konin alkoloidi içeren, ve yaprakları büzüştürücü, ishal önleyici, genel kuvvetlendirici olarak kullanılan, ayrıca, kuru yaprağı dışarıdan % 5-6 dekoksiyon biçiminde karasinek ve at sineklerine karşı losyon biçiminde kullanılan, yaprak ve taze kabukları halk arasında Devamını Oku

 • dünya ağacı: İnsanın ve evrenin sürekli olarak yenilenmesiyle ölümsüzlük tasarımına bağlı olan; yeryüzüyle gökyüzü arasında merdiven gibi kullanılan; kökleri yeraltına uzanan, dallarında çocuk ruhlarının eğleştiklerine inanılan efsane ağacı. a. bk. yaşam ağacı. Devamını Oku

 • ton ağacı: Yapımında kullanıldığı çalgı aletine öz yankısal yeterlilik sağlayabilecek ve bu nedenle çalgı yapımında geleneksel olarak kullanılan ağaç türlerinin genel adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar