bileşik imgesel kişi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bileşik imgesel kişi kelimesinin manası:

 1. Birden çok gerçek kişi ile ilişkili özelliklerden oluşmuş ve düşlerde rastlanan bir imgesel kişi. (Örneğin: Amcanın yüz özellikleriyle birleşen babanın kişilik özellikleri.)

bileşik imgesel kişi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bileşik önerme: En az iki önermeden oluşan yeni önerme. Bir ya da birden çok önermeden eklem yardımıyla oluşturulan önerme, bir ya da birden çok anabileşeni olan önerme. Devamını Oku

 • bileşik iyelik: Bir mala birden çok kimsenin payları oranında iye olmaları durumu. Devamını Oku

 • bileşik kap: Birleşik kap. Devamını Oku

 • bileşik kaplar: Birleşik kaplar. Devamını Oku

 • bileşik göstereç: Karmaşık olgular: ölçmek üzere başvurulan ve yalınç göstergelerin birleştirilmesinden oluşan çokboyutlu ölçme dizgesi, bkz. göstergeç. Devamını Oku

 • imgesel gezi: Özellikle coğrafya, kimi durumlarda tarih derslerinde uygulanan, öğrencilerin imgesel olarak birçok yerler ve olaylar üzerinde bilgi edinmelerine olanak sağlayan, gerçek inceleme gezilerinden önce de hazırlığı kolaylaştırmak için baş vurulan bir öğretim yolu. Devamını Oku

 • içki alemi: İçkili yemek eğlentisi, içki sefası. Devamını Oku

 • bileşik: Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Devamını Oku

 • üretken kişilik: Erkeklik örgeninin cinsel uyarım bölgeleri arasında özek durumuna gelmesiyle ortaya çıkan; Freudçulara göre cinsel-ruhsal gelişimin üçüncü ve yetişkinlik dönemine özgü basamağını oluşturan kişilik özellikleri. Devamını Oku

 • değişik eder: Süreli alış verişlerde borsaya getirilen mal ve tecimsel belgitlerindeğişik eder ve değerleri. Devamını Oku

 • özilişki işlevi: (bağlanım çözümlenmesi, olasılıksal süreç) Durağan olasılıksal süreçlerde, özortakdeğişkenin değişkeye bölünmesi ile elde edilen işlev. Devamını Oku

 • yönü değişik düşmanlık: Öfke ve düşmanlık duygusunu ayaklandıran engele karşı bu duygunun gösterilmesi tehlikeli olunca düşmanlık ya da saldırganlığı o engelle ilişkili ama tehlikesiz olan başka bir şeye yöneltmek. Devamını Oku

 • köylü altkültürü: Köylü kültürünü oluşturan konukseverlik, ailecilik, akrabacılık, gelenekçilik, görenekçilik, yazgıcılık, eğlenceye düşkünlük, el açıklığı, toprağa bağlılık, doğaya bağımlılık, yeniliğe isteksizlik, bulgu yoksunluğu, devlet otoritesine karşı saygınlık ve daha birçok uluslararası özelliklerden her biri. bk. halk kültürü. krş. seçkin kültürü. Devamını Oku

 • bitişik bileşik: Bkz. Bileşim. Devamını Oku

 • bileşen dağılım işlevi: Bk. birleşik dağılım işlevi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar