bilistiklal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bilistiklal kelimesinin manası:

 1. Başlıbaşına, istiklal üzere. (Osmanlıca'da yazılışı: bil-istiklal)

bilistiklal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • independence: Bağımsızlık, hürriyet, özgürlük, istiklal, serbestlik, kimseye muhtaç olmayacak kadar gelir Dency serbestlik, bagımsızlık, istiklal, hürriyet Devamını Oku

 • istiklal: Bağımsızlık Örnek: Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir. Atatürk (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. (Osmanlıca’da yazılışı: istiklâl) Bk. bağımsızlık Devamını Oku

 • akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi. 1. bir şeyde sebat eden. 2. ibadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. i’tikafa giren. 3. direnen. m. akif er soy: ünlü şair Devamını Oku

 • liberty: Hürriyet, özgürlük, istiklâl Fazla serbestlik, cüret, küstahlık Devamını Oku

 • guelf guelph: Eski bir Alman hanedanına mensup bir kimse Ortaçağda İtalya’da Mukaddes Roma İmparatorluğu aleyhtarı ve Papaya taraftar milli istiklal partisi azası, Gelf. Devamını Oku

 • mevcudiyet: Varlık Örnek: Birinci vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Atatürk Var oluş. Bk. varlık Devamını Oku

 • uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli. Anadolu Türk Devletlerinde (Selçuklu, Osmanlı) uçlardaki (sınırdaki) askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad. Devamını Oku

 • bağımsızlık: Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal Örnek: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Anayasa Bir olayın ortaya çıkışı bir sonraki olayın özelliğinin ortaya çıkış olasılığını değiştirmemesi. Devamını Oku

 • millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus Örnek: Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir. Atatürk Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes Örnek: Millet tütün paralarını alınca borcunu öder. N. Cumalı Benzer özellikleri olan topluluk Örnek: Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok. A. Mithat Bk. ulus Devamını Oku

 • freedom: Özgürlük, hürriyet, bağımsızlık, istiklal, irade, seçme hakkı, açık sözlülük, laubalilik, muafiyet, fahri üyelik, onursal üyelik Özgürlük, hürriyet, serbestlik, azatllı Devamını Oku

 • çalmak: Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak Örnek: İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı. F. R. Atay Vurarak veya sürterek ses çıkartmak Örnek: Bir yandan mızıka istiklal havasını çalıyordu. R. E. Ünaydın Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak Örnek: Fevkalade zekidir; iyi dans eder, piyano çalar, tenis oynar, ata biner, avcıdır, kayakçıdır. R. H. Karay Ses çıkarmak, Devamını Oku

 • parola: Askerlerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz Örnek: Bir asker uzaktan, görünmeyen bir yerden parola soruyordu. M. Ş. Esendal Gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz. Devamını Oku

 • dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim. Huzur, erinç Örnek: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. O. S. Orhon Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete Devamını Oku

 • alamafarazallah: Allah’ın farzettiği üzere. (Osmanlıca’da yazılışı: alâ-ma-farazallah) Devamını Oku

 • hükmi adil: Huk: Adalet üzere verilmiş olan hüküm. (Osmanlıca’da yazılışı: hükm-i âdil) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar