binom açılımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte binom açılımı kelimesinin manası:

 1. Bk. binom formülü.

binom açılımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • molekül formülü: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir. Devamını Oku

 • binomial differential: Binom diferansiyel Devamını Oku

 • ölçülü yanılgı: ..formül.. formülü ile tanımlanan yanılgı. Burada AX1( AX2, AXn yapılan bir ölçü dizisinin ortalama değerden farkları, n ise ölçü sayısıdır. Devamını Oku

 • sonucun öncülü: G formülü, F1, F2, …, Fn formüllerinin bir mantıksal sonucu ise F1, F2, …, Fn‘lerin her birine G için bir öncül denir. Devamını Oku

 • üğrüm değişmesi: Üğrüm olayı sonucu olarak tutulumun eşleğe göre eğikliğinin değişimini veren …formül… formülündeki 9.21 lik katsayı. Devamını Oku

 • yapısal formül: Bileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül. Atomların birbirleri ile ilişkilerini ve bağları gösteren formül. Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • formulism: Formüllere bağlılık Formüller sistemi. Formüllere Devamını Oku

 • formulation: FormülleşŸTirme, açık ve kesin ifade, formüle etme Devamını Oku

 • tutarsız formül: Mantıkta, her yorum altında yanlış olan formül, çelişki, mantıksal yanlış formül. Devamını Oku

 • euler karakteristiği: Euler formülünün küreden farklı olan topolojik yüzeylere genişletilmişidir. Yüzey için bu formül; “Köşelerin sayısı + yüzlerin sayısı- ayrıtların sayısı = sabit” ‘dir. Devamını Oku

 • bütan: Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararlanılan HC formülündeki hidrokarbür gazı. Formülü C4H10, mol kütlesi 58,12 g, k.n. 1 Devamını Oku

 • amoroso robinson formülü: Talebin fiyat esnekliği artarken azalırken marjinal geliri fiyata yaklaştıran (uzaklaştıran), marjinal gelirle malın fiyatı ve talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiyi gösteren formül. Bu formül marjinal gelir = fiyat [1-(1/talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri)] biçimindedir. Devamını Oku

 • bilineer form: E, K cismi üstünde bir vektör uzayı olmak üzere, E x E ‘den K ‘ya giden ve her iki değişkene göre doğrusal olan bir fonksiyon, iki doğrusal form, ikilineer form. Devamını Oku

 • bilineer form: E, K cismi üstünde bir vektör uzayı olmak üzere, E x E ‘den K ‘ya giden ve her iki değişkene göre doğrusal olan bir fonksiyon, iki doğrusal form, ikilineer form. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar