biomedicine sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte biomedicine kelimesinin manası:

 1. Biyotıp, doğŸal bilimlerin uygulanmasına dayalı tıp; ortamın organizmalar üzerindeki etkisinin araşŸtıran bilim (uzay yolculuğŸunda olduğŸu gibi)

biomedicine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • biomedical: Biyomedikal, biyotıbbi, biyolojik tıp (doğŸal bilimlerin uygulanmasına dayanan tıp; ortamın organizmalar üzerindeki etkileri bilimi) ile ilgili Devamını Oku

 • bioastronautics: Uzay yolculuğunun canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. Uzay yolculuğŸunun canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim Devamını Oku

 • bioastronautical: Uzay biyolojisiyle (uzay yolculuğŸunun canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bilimle) ilgili, uzay biyolojisine özgü Devamını Oku

 • radyobiyoloji: X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji. (Yun. bios: hayat; logos: bilim) X ışınları gibi zararlı ışınların canlı hücreler ve organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • plastron solunumu: Böcek yumurta kabuğunda olduğu gibi sınırlı alanda tutulan bir gaz tabakası aracılığı ile canlının dış ortamı ile iç ortamı arasında oksijen ve CO2 değişimi. Devamını Oku

 • bioassay: Biyotahlil, biyoanaliz, bir maddenin organizmaların gelişŸimi üzerindeki etkisinin incelenerek biyolojik fonksiyonunun belirlenmesi Devamını Oku

 • mathesis universalis: (Lat. universalis = evrensel)(Yun. mathesis – bilme, bilim, kesin bilim olarak matematik) Descartes, Leibniz ve çağımızda Husserl’in bilgi ülküsü olan, bütün bilimlerin kendisine dayandığı, bilgimizin bütün konularını kesin matematiksel biçimde kavrayabilen evrensel bilim. // Bu ülküyü ortaya atanlar, biçimsel mantığı ve bilim öğretisini bütün bilimlerin dayandığı temel sayarlar, bütün bilgilerimizin matematiksel bir kesinliğe, seçikliğe ulaşabilmesini Devamını Oku

 • matematik: Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı Örnek: Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın Devamını Oku

 • limnoloji: Göl bilimi. Bk. gölbilim (Yun. Devamını Oku

 • epistemoloji: Bilgi kuramı. Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalı. Devamını Oku

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • radyoloji: Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi. Bk. ışımbilim Devamını Oku

 • astronavigation: Uzay gemisi kullanma Uzay gemisi kullanma, uzay seyrüseferi, gökyüzü cisimlerinin konumuna göre gemi veya uçak kullanma; uzayda gök cisimleri arasındaki gemi yolculuğŸu Devamını Oku

 • topolojik değişmez: Bir topolojik uzayın öyle bir P özeliğidir ki, X ve Y topolojik eş yapılı, X uzayı P özeliğine sahip olduğunda, Y uzayı da P özeliğine sahip olur. Devamını Oku

 • gal: Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların sebep olduğu anormal gelişen yapılar. Bitkilerde, böcek veya mantar gibi organizmaların neden olduğu anormal gelişen yapılar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar