biphasic sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte biphasic kelimesinin manası:

 1. Çift evre özellikli, iki evre özelliğŸi olan, iki aşŸama özellikli

biphasic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • biphasic pill: Bifazik hap Devamını Oku

 • gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü Devamını Oku

 • ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı Örnek: İnsan … hele ekoloji gibi bir akımın savunusunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. H. Taner Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • ayırıcı: Ayırma özelliği veya gücü olan şey. Özellikle kimyasal çözümleme aygıtlarında, çeşitli özdekleri ayıran bölüm. Devamını Oku

 • biyotik çevre: Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre. Devamını Oku

 • esnek: Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastiki. Değişik yorumlara elverişli. Devamını Oku

 • yatak alaşımı: Yapısı, yumuşak bir içdüzey içine sert bir ikinci fazın dağılımı biçiminde olan, karşısürtünme özellikli, kurşun, antimuan, kalay, bakır alaşımı. Devamını Oku

 • göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. Devamını Oku

 • gaz: Tül. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde. Devamını Oku

 • faz: Elektrik geriliminde evre. Evre Bk. Devamını Oku

 • ecocide: Ekosid, çevre katliamı, çevrenin yok edilmesi, çevre tahribatı, çevre soykırımı Devamını Oku

 • boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. Devamını Oku

 • ağır metaller: Görüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, bakır, demir, altın ve gümüş gibi, özgül ağırlıkları genellikle 4 gr/cm³den büyük olan metaller. Görüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, bakır, demir, Devamını Oku

 • doğal çevre: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre. Devamını Oku

 • muhit: Çevre, yöre, etraf. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre Örnek: Bir de şuuraltı dahi olsa, muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim. H. E. Adıvar Bk. çevrel uzunluk Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar