birebir bağıntı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birebir bağıntı kelimesinin manası:

 1. ß bağıntısının birebir olması, K nın x,y,z öğeleri için ile ya da ile ß bağıntısının içinde olduğunda, x. = y olması demektir.

birebir bağıntı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geçişli bağıntı: ß bağıntısının K kümesinde geçişli olması, K nın x, y, z öğeleri içinileß’nin öğesi olduğunda nin de ß nın öğesi olmasıdır. (…) Devamını Oku

 • geçişsiz bağıntı: ß bağıntısının K kümesinde geçişsiz olması, K nın x, y, z öğeleri için ile ß nın öğesi olduğunda nin ß’nin öğesi olmamasıdır. || (…) Devamını Oku

 • tersbakışımlı bağıntı: ß bağıntısının K kümesinde ters-bakışımlı olması, K nın x,y gibi iki ayrı öğesinden oluşan sıralanmış ikilisi ß nın öğesi olduğunda in ß nın öğesi olmaması demektir. || (…) Devamını Oku

 • altküme: Bütün öğeleri belli bir kümenin öğeleri olan küme. ||K kümesinin, L gibi bir kümeninaltküme’si olması, K nın her öğesinin L nin de öğesi olması demektir: (…) Devamını Oku

 • iyice sıralama: ß bağıntısının K kümesiniiyice sıralama’sı (i) ß nin K kümesinde bağlaşık olması, (ii) K nin boş olmaya her altkümesinin ß ya göre en küçük bir öğesi olması demektir.II Ör.’’Küçük yada eşit olma” (…) bağıntısı her doğal sayı kümesini iyice sıralar, v herhangi bir sıral sayı olduğunda, (…) bağıntısı v yü iyice sıralar. Devamını Oku

 • mantıksal zorunluluk yöneticisi: Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan zorunluluk yöneticisi || (…) imimantıksal zorunluluk yöneticisi olduğunda, (…) p (p, mantıkça zorunludur) un (…) tamdurumunda doğru olması p önermesinin bütün tamdurumlarda doğru olması demektir. Devamını Oku

 • kaplamsal deyim: 1-A deyiminin B gibi bir altdeyiminin belli bir geçişine görekaplamsal deyim olması, B ile kaplamdaş olan her C deyimi için, A ile A içinde B yerine C koymakla elde edilen deyimin kaplamdaş olması demektir. 2- A deyiminin kaplamsal olması A nın tüm altdeyimlerinin bütün geçişlerine göre kaplamsal olması demektir. || Örn. (…) Devamını Oku

 • yansımalı bağıntı: ß bağıntısının K kümesinde yansımalı olması, K nın x gibi herhangi bir öğesi için sıralanmış ikilisinin ß nın Öğesi olmasıdır. || (…) Devamını Oku

 • bağıntı alanı: Bağıntının öğeleri olan sıralanmış ikililerin birinci ile ikinci üyelerinin kümesi. Devamını Oku

 • saydamsız bağlam: P gibi bir önermenin a adının belli bir geçişi içinsaydamsız bağlam olması, p nin a adının bu geçişi için saydam bağlam olmaması demektir.||Örn. (…) Devamını Oku

 • örüntü çözümlemesi: Ölçek soruları topluluğu içinde belirli ve önemli bir ilke çevresinde salkımlanabilecek soruları bulma. Birçok öğeden ya da bileşenden oluşan bir dizgeyi, bir bütünü, her biri kendi içinde benzeşik (homojen) alt Devamını Oku

 • algısal örüntü: Biçim-Fon, karşıtlık-benzerlik, türlü zaman ve uzay ilişkileri gibi öğeleri kapsayan, kendi içinde de bir bütünlüğü bulunan duyumsal veriler. Devamını Oku

 • anlamdaş deyimler: Bir biçimsel dilde A ile B düzgün deyimlerininanlamdaş deyimler olması, A ile B nin aynı dizimsel türden olup, A yı kapsayan her p önermesi ile p içinde A yerine B koymakla elde edilen önermenin doğruluk değerlerinin aynı olması demektir, Krş. kaplamdaş deyimler. Devamını Oku

 • when the need arises: Gereksinim doğŸduğŸunda, ihtiyaç olduğŸunda, gerektiğŸinde, ihtiyaç vakti geldiğŸinde Devamını Oku

 • bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar