birikimlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birikimlik kelimesinin manası:

 1. Sürekli açındırma aygıtında, aygıt işlemeğe devam ettiği halde filmin son bölümünün bir süre durmasını, böylelikle durmuş olan filmin ucuna yeni bir kangal eklenebilmesini sağlayan bölme.

birikimlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çalıştırma: Çalıştırmak işi veya biçimi. Bir alıcıda, filmin verici eksenden alıcı eksene aktarılmasını, aralı devinimini sağlayan ana düzenini işletme. Devamını Oku

 • sürekli işleme: Sürekli açındırma aygıtında filmin bütün işleme sürecinden aralıksız geçmesi. Devamını Oku

 • tutucu tırnak: Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında, deliklerine girerek tutan ve pencereyle tam çakışmasını, düzgün durmasını sağlayan devinimli çıkıntı. Devamını Oku

 • dengeleme yolu: Mıknatıslı ses yolu bulunan filmlerde, iki kenar arasında kalınlık farkı olmaması için, filmin öbür kenarı boyunca da çekilen aynı kalınlıkta yol; böylelikle filmin makaralara düzgün sarılması ve göstericilerde düzgün geçmesi sağlanır. Devamını Oku

 • was always on his back: Sürekli onun sırtında kamburdu, sürekli onun sırtındaydı, onu rahatsız etti, onu her adımını takip etti, bir kez olsun onu kendi başŸına bırakmadı Devamını Oku

 • geçiş belgesi: Bir okuldan başka bir okula geçecek öğrenciye, yazılmak istediği yeni okulun isteme yazısı üzerine, devam ettiği eski okulca verilen belge. Devamını Oku

 • coil: Bir mıknatıs ve bu mıknatısın çevresine sarılmış, oluşturduğu manyetik alan yoluyla çalgıdaki tel titreşiminin ses sinyaline dönüşümüne olanak sağlayan ve dışına yapıştırılan bir bez ile yalıtılan iletken tel yumağından oluşan alet. Devamını Oku

 • trol maçası: Trol kanatlarına uçtan bağlanan 38-40 cm uzunlukta ve 10-12 cm çapta ağaç veya metalden yapılan, trol ağlarının kanatlarının ucuna bağlanan kanatların dik ve gergin durmasını sağlayan destekler. Devamını Oku

 • kino vario: Doğu Almanya’da geliştirilen çok resimli işlem. (Üç gösterici, görüntülük üzerinde birbirine geçen alanlara görüntü yansıtacak biçimde yerleştirilir. Bu göstericilerdeki üç filmin çeşitli yerleri örtülerle kapanmıştır. Bu üç filmin görüntüleri böylelikle görüntülüğün çeşitli bölümlerinde yanyana gelerek çok değişik ve dramatik etkilere yol açabilir). Devamını Oku

 • bakımlık: Filmin kartpostal büyüklüğünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağlayan cihaz. Filmin posta kartı büyüklüğünde camdan görüntülük üzerinde izlenmesini sağlayan aygıt. Devamını Oku

 • köstek: Cep saati, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan zincir. Saat, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan zincir Örnek: Koltuklara kurulur, altın kösteklerini parmakları ile çevirir. S. F. Abasıyanık Koşulan atların tepmesini önlemek için kuskun kayışına Devamını Oku

 • persistan: Diretken Sürekli var olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen, inatçı olan. Devamını Oku

 • optik dengeleyici: Yalnız sürekli devinimle çalışan alıcılarda, alıcı hızına uygun olarak aynı yönde görüntüyü yansıtan böylelikle çok kısa süre içinde, yansıyan görüntü ile devinen filmi birbirine göre devinimsiz duruma geçirerek görüntünün bu sırada film üzerine saptanabilmesini sağlayan ayna düzeni. (Genellikle aşırı hızlı alıcılarda kullanılır). Devamını Oku

 • ilerleme hızı: Bir öğrencinin devam ettiği sınıfları geçmede gösterdiği hız. Bir okula devam eden öğrencilerin hızlı, olağan ve gecikmeli ilerlemelerinin yüzde olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan ölçü. Devamını Oku

 • arrest: Durma Durma, sürekli olan hareketin veya faaliyetin durması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar