birim süreçler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birim süreçler kelimesinin manası:

 1. Kimya mühendisliğinde, kimyasal özdekleri üretmek için kullanılan belli başlı tepkime işlemleri.

birim süreçler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • temel süreçler: Çeşitli yükseltgemeler, hidrojenlemeler, nitrolamalar gibi, benzer kimyasal değişimleri içeren üretim yöntemleri. Devamını Oku

 • ısılçekinsel tepkime: Isı üretmek için kullanılan çekinsel tepkime. Devamını Oku

 • güreş: Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması. Belli kurallar içinde, güç kullanıp oyun uygulayarak iki kişinin birbirini yenik duruma getirmeye uğraşması. Devamını Oku

 • süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses Örnek: Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır. A. İlhan Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Devamını Oku

 • kurutma kabı: İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör. İçinde nemçeker bir kimyasal özdek bulunan ve kimi özdekleri kurutmak ya Devamını Oku

 • hızbilim: Kimyasal tepkimelerin hızlarını ölçen, çözümleyen; bu hızlardan tepkime düzeneklerini çıkarmaya çalışan fiziksel kimya dalı. Devamını Oku

 • kesiksiz süreç: Bir dizgeye giren özdeklerin niteliklerini fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirmek için gerekli süreyi , giren ve çıkanların akış hızlarını ayarlayarak sağlayıp dizge içinde geçen sürede amaçlanan değişimleri gerçekleştirme. Devamını Oku

 • reaktör: Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin yardımı olmaksızın doğrudan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde itici. Bir katalizör yardımıyla kimyasal tepkime yaparak üretim elde edilen endüstri Devamını Oku

 • süreölçer: Belirli bir işin, işlemin, yarışmanın veya teknik alanında belli bir işin kısa süresini ölçmek amacıyla kullanılan alet, kronometre. Çok kısa zaman sürelerini ölçen özel saat. Devamını Oku

 • suyun temizlenmesi water purification: İçme suyu üretmek için gerekli yöntemlerin bir parçası olarak filtrasyon, kimyasal işlemler, damıtma ya da dondurma işlemleri yoluyla suyun işleme tabi tutulması. Devamını Oku

 • süreçler arası iletişim: (SAİ) Devamını Oku

 • olumlu pekiştirici: Topluma hazırlama süreci içinde çocuğa belli davranışlarda bulunmayı öğretmek üzere kullanılan olumlu yaptırım ya da ödüllendirme. Devamını Oku

 • yüksek anlıksal süreçler: Duyum ve imgelere karşıt olarak yaratıcı imge ile birlikte bütün yapıcı düşünme süreçleri. Devamını Oku

 • düşüncel süre umulan süre: İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı olarak kullanılabileceği umulan süre. Devamını Oku

 • sökücü tepkime: Bir özdecikteki topağın, başka bir özdeciğe geçtiği kimyasal tepkime türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar