birleşik dengelem sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birleşik dengelem kelimesinin manası:

 1. Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem.

birleşik dengelem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çözümlemeli dengelem: Bir ya da birkaç kuruluşun denge, kâr ve yitirce sonuçlarını oranlayarak çözümleyen dengelem. Tecimsel bir kuruluş akçalı durumunun tanıtlanması ve gelişiminin belirtilmesi için yer alan sayışımlar arasındaki ilişkilerin dönem içinde Devamını Oku

 • örgütsel dengelem: İşletmenin varlıkları ile birlikte gerçekleşen bir yıllık işlemlerin sonuçlarını kapsayan, işletmeler arasındaki bağlantılara ve eder dönüşümlerinin işletmenin varlığı ve sonuçları üzerindeki etkilerine yer veren dengelem. Devamını Oku

 • hikaye birleşik kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın Devamını Oku

 • birleşik kelime: Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kayması dolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmış iki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (< pazar ertesi), hissetmek (< hiss etmek), ayakkabı (< ayak kabı), delikanlı (<deli kanlı), kaptıkaçtı (< kaptı kaçtı ) gibi. Devamını Oku

 • rivayet birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi. (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirsiz geçmiş zaman kavramı Devamını Oku

 • sıralı birleşik cümle: Tek başına yargı bildiren ve bir anlam bütünlüğü içinde yan yana sıralanan, iki veya daha fazla cümlenin oluşturduğu cümleler topluluğu. Bu cümleler arasındaki anlam ilişkisi ortak kip, ortak şahıs ve öteki ortak cümle ögeleri ile sağlanır birbirlerine virgül noktalı virgül ve bağlaçlarla bağlanır: || Sevdiklerin göçüp gidiyor birer birer, || Ay geçmiyor ki almıyayım gamlı Devamını Oku

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • kısaltılmış dengelem: Bağlı sayışımlar birleştirilerek genel birkaç sayışımda toplanan özetlenmiş dengelem. Devamını Oku

 • geçici dengelem: Sayışımların ilkel durumunu göz önünde tutup kesin sonuçlara dayanak olacak aktarmalar yapılmak amacıyla düzenlenengeçici dengelem. Devamını Oku

 • birleşik: Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek). Devamını Oku

 • birleşik yarışlar: Yarışçıların, her birine katılmak zorunluğunda olduğu, birden çok atletizm dalında düzenlenen yarışlar. Devamını Oku

 • ulaçlı birleşik eylem: (Derleme., özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) Türkçede -i’li veya -e’li ulaçla vermek, bilmek, durmak, kalmak, yazmak eylemlerinin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda tezlik, yeterlik, sürerlik veya yakınlık bildiren birleşik eylem: Yapıvermek (yap-ı-ver-) , sevebilmek (sev-e-bil-) , sevedurmak (sev-e-dur-) , bakakalmak (bak-a-kal-) , düşeyazmak (düş-e-yaz-) vb. Devamını Oku

 • birleşik belirteç: Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş belirteç: Bugün geldi; Biraz bekleyin; Uluorta konuşuyor vb. birleşik ek Tek heceli olmayan ek: -inti (gez-inti, gör-üntü, kal-ıntı) , -ince(gel-ince; kal-ınca) , -inci (bir-inci, üç-üncü, altı-ncı) vb. Devamını Oku

 • birleşik kap: Alt tarafından birleştirilmiş kaplardan her biri, bileşik kap. Devamını Oku

 • birleşik kaplar: Alt taraflarından değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmiş sistem, bileşik kaplar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar