birli yüklemler mantığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birli yüklemler mantığı kelimesinin manası:

 1. Mantıksal olmayan değişmez türleri, yalnız ad ve birli yüklemleri kapsayan yüklemler mantığı bölümü.

birli yüklemler mantığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • çoklu yüklemler mantığı: En az bir çoklu yüklem türünü kapsayan yüklemler mantığı bölümü. Devamını Oku

 • eklemler mantığı: Mantıksal değişmez olarak yalnız eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri olarak yalnız önerme türünü kapsayan temel mantık bölümü. || Anl. önermeler mantığı, önerme eklemleri mantığı. Krş.. doğrusaleklemler mantığı, doğrusal olmayaneklemler mantığı. Devamını Oku

 • biçimsel mantık: Bk. mantık 1 Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerliliğin mantıksal olmayan deyimlerin içeriğine değil de yalnız biçimine bağlı olduğunu vurgulamak amacıyla mantığa verilen bir ad, Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • temel mantıklı biçimsel dil: Mantıksal değişmezleri eklemler, niceleyiciler ile eşitlik; mantıksal olmayan değişmez türleri ad, yüklem, işlev, değişkenleri de bireysel değişken olan biçimsel dil. Devamını Oku

 • mantıkça kapalı önermeler kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. Devamını Oku

 • mantıksal kipsel yönetici: Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan kipsel yönetici. || Örn. Mantıksal zorunluluk yöneticisi, mantıksal olanaklılık yöneticisi. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı: Temel mantığa bir ya da birden çok sayıda yönetici (doğrusal olmayan eklem) katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. Krş.. yalınçyöneticiler mantığı, karmaşıkyöneticiler mantığı. Devamını Oku

 • mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. Devamını Oku

 • sorular mantığı: Sorular ile yanıtlar arasındaki mantıksal ilişkileri inceleyen önermesel olmayan mantık dizgesi. Devamını Oku

 • doğal türetimli mantık dizgesi: Mantıksal ilksavları, dolayısıyla öncülsüz çıkarım kuralları olmayan mantık dizgesi. || Krş.. ilksavlı mantık dizgesi. Devamını Oku

 • mantıksal: Mantıklı Örnek: Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı. N. Nadi Verilerin bilgisayar veya fiziksel bellek tipine bağlı olmayan özellikleri. Devamını Oku

 • mantıksal kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar