birlikte değişmeler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birlikte değişmeler kelimesinin manası:

 1. İki olay arasında, birinin herhangi bir yönde gösterdiği değişmelerle birlikte ötekinin de aynı ya da ters yönde değişme göstermesi biçiminde beliren ilişki.

birlikte değişmeler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birlikte değişmeler yaklaşımı: Belli bir biçimde değişen bir olguya bağlı olarak bir başka olgunun da belli bir biçimde değişmesi durumunda, birinin neden, ötekinin sonuç olduğunu ya da bu olgular arasında nedensel ilişki bulunduğunu söyleyen gerçekleme yaklaşımı, bkz. gerçekleme. Devamını Oku

 • birlikte değişki: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlara dayanarak yapılan ölçüm. bkz. birlikte gidişim, değişki. Devamını Oku

 • birlikte değişki katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. Devamını Oku

 • birlikte yaşayış: Değişik ekonomik yapıda iki topluluğun karşılıklı çıkarlarından dolayı bir arada yaşamaya yönelişleri; bunun doğal sonucu olarak topluluklardan birinin duruma göre ötekinin egemenliğine girmesi, uydusu olması (Budunbilimde bu durumun belli örneği zencilerle pigmeler arasında görülür). Devamını Oku

 • birlikte değerlendirme: Bir ya da birçok öğrencinin durumunun öğretmen ile birlikte öteki öğrenciler ya da ilgililerce birlikte değerlendirilmesi. Devamını Oku

 • uygulama değişikliği: Ölçme aracının değişik uygulanmalarından ötürü ölçümler arasında beliren çeşitlenme. Devamını Oku

 • birlikte gidişim: Birden çok değişkene ilişkin gözlem değerlerinin gösterdiği birlikte değişmenin uygun düştüğü çizgesel yada matematiksel biçe. bkz. çizgesel çözümleme. Devamını Oku

 • faiz oranları değerdeşliği kuramı: Sermaye hareketlerinin serbest olması koşuluyla, iki ülkedeki aynı risk ve vadeye sahip borç senetleri faiz oranları arasındaki farkın, işlem maliyetleri dışında, döviz kurlarındaki değişmelerle karşılanarak eşitleneceğini öngören kuram. Devamını Oku

 • izotop değişim tepkimesi: Elementin iki veya daha fazla kimyasal formları arasında, verilen bir elementin atomlarının değişiminin, atomlardan birinin etkilenmesiyle, gerçekleştiği kimyasal tepkime. Devamını Oku

 • evren değişkenliği: Birevren’in belli bir ayrıt bakımından gösterdiği çeşitlenme. Devamını Oku

 • ölçüm değişkenliği: Bir ölçme aracıyla elde edilen çeşitli ölçümlerin aralarında gösterdiği bireysel değişkenlik. Devamını Oku

 • birikme: Toplanıp yığılma. Herhangi bir ilaç veya zehirli maddenin değişik nedenlere bağlı olarak bazı organ veya dokularda birikmesi, akümülasyon. Devamını Oku

 • antijenik değişim: Çoğunlukla aynı hücre veya konağı birlikte enfekte eden parçalı genom yapısına sahip virüslerin alt tipleri arasında meydana gelen karşılıklı parça değişimi sonucunda ortaya çıkan ani antijenik değişiklikler, antijenik kayma, antijenik şift. Devamını Oku

 • birlikte taşınım: Taşıyıcı aracılığıyla yapılan geçişte bir maddenin geçişinin diğer maddenin geçişiyle aynı yönde kenetlenmesi olayı. Plazma zarı boyunca iki veya daha fazla maddenin aynı yönde hareketini sağlayan ikincil aktif taşınım olayı, kotransport, simport. Devamını Oku

 • az değil: Birinin herhangi bir karakter bakımından göründüğü gibi olmadığını anlatmak için söylenir. Birinin herhangi bir karakter bakımından göründüğü gibi olmadığını anlatmak için söylenir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar