birörnek olmama kuralı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birörnek olmama kuralı kelimesinin manası:

 1. Kentlerde, oturma alanlarındaki konutların birbirine benzemesinin yarattığı tekdüzeliği önlemeyi amaçlayan kentbilim ve bölgeleme kuralı.

birörnek olmama kuralı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birörneklik kuralı: Oturma alanlarındaki yapıların birbirine benzemesini gerekli kılan ve kentbiliminde bölgeleme, yapıtasar ve güzelduyu denetimlerini içeren kural. Devamını Oku

 • birörneklik kuralı: Oturma alanlarındaki yapıların birbirine benzemesini gerekli kılan ve kentbiliminde bölgeleme, yapıtasar ve güzelduyu denetimlerini içeren kural. Devamını Oku

 • süzülme kuramı: Kimi ailelerin, oturdukları konutları türlü nedenlerle bırakıp gitmeleri sonucunda, bu konutların, daha aşağı gelir dilimlerindeki ailelerce paylaşılması ve bu süreç içinde, kentlerde konutların sürekli el değiştirmekte olduğunu varsayan kentbilim kuramı. Devamını Oku

 • düğün dernek, hep bir örnek: Olayların veya yapılan işlerin hep birbirine benzediğini anlatan bir söz. Devamını Oku

 • çıkarım kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • bir örnek: Aynı biçimde olan, yeknesak. Tümüyle aynı niteliği gösteren, tek biçimli, uniform. Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • giriş kuralı: Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı. Devamını Oku

 • birörnek dil: Devlet kurumlarıyla okullarda, konuşma ya da yazışma aracı olarak kullanılan dil. krş. halk dili. Devamını Oku

 • bir örnek t testi: Tek bir örneğe ait ortalama değerinin ana kitleye ait bir ortalama değeriyle karşılaştırılması esasına dayalı test yöntemi. Devamını Oku

 • birörnek kaynak konumlayıcı: (Bkk) Devamını Oku

 • işleyimsel özeksizleştirim: İşleyim kuruluşlarının ancak anakentler dışında kurulmasını olurlayarak, anakentlerin daha çok büyümesini önlemeyi amaçlayan kentbilim yöntemi. bkz. özeksizleştirim. Devamını Oku

 • rensch kuralı: Kuşların kanat uzunluğu ile ortam sıcaklığı arasındaki ilişkilerini gösteren ve polimorf türler için geçerli olan kural. Devamını Oku

 • oyunyeri: Kentlerde oturma alanlarına yakın, taşıt gidiş gelişine kapalı, çocukların oynamaları için türlü gereçlerle donatılmış açık ve yeşil alan türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar