birzamanlı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte birzamanlı kelimesinin manası:

 1. Zamanla olan gelişimleri düşünülmeksizin belli bir çağ içinde göz önünde tutulan dil olaylarının vasfı (BİRZAMANLILIK, Synchronie). Bunlar BİRZAMANLI veya DURALI DİLBİLİM'in (Linguistique synchrone ou statique'in) konusu olur. Bkz. Zamanlarsüresi.

birzamanlı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birzamanlı kanunlar: Bir dilde tek bir çağda yürürlükte olan kanım ve kurallar. Devamını Oku

 • zamanlarsüresi: Zaman içinde göz önünde tutulan dil olaylarının vasfı ( ZAMANLARSÜRESİLİK, Diachronie ). Bunlar ZAMANLARSÜRESİ DİLBİLİMİ veya EVRİMLİ DİLBİLİM ( Linguistique diachronique ou évolutive ) in konusu olur. Bkz. Birzamanlı. Devamını Oku

 • dönem: Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot Örnek: Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. H. E. Adıvar Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yasama meclisinin iki Devamını Oku

 • süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses Örnek: Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır. A. İlhan Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Devamını Oku

 • dil bilimi: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik. Sosyal bir kurum olan dilin genel ve Devamını Oku

 • kota örneklemesi: İnceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli niteliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemi. Devamını Oku

 • koşutluk: İki çizginin koşut olması, paralellik. Olay, düşünce vb. arasında benzerlik bulunması durumu. Devamını Oku

 • endopterigotlar: (Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Devamını Oku

 • kas ağrısı: Belli başlı bir bozukluk görülmeksizin duyulan bir veya bir grup kasın ağrısı, miyalji. Devamını Oku

 • lamı tarif veya lamı istiğrak: Kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Mesela: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar. Muayyeniyyet manasını Devamını Oku

 • bakteriyostatik: Bakterisavar Bakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan. Devamını Oku

 • görünüş: Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Devamını Oku

 • kohort çalışma: Aşı, ilaç, çevresel toksin gibi belli bir ajana maruz kalmaları durumunda oluşabilecek farklılıklar temelinde, iki veya daha fazla canlı grubunun seçilerek bunların ne kadarında belli bir hastalık gelişecek ve ne gibi sonuçlar oluşacak diye izlendiği bir bilimsel çalışma çeşidi. Devamını Oku

 • intraocular: İntraoküler, göz küresi içinde olan, göz küresi içinde meydana gelen Devamını Oku

 • kuluçka: Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanı, gurk. Tek bir doğum ya da bir grup yumurtadan çıkan yavru; ergin tarafından bakılan genç hayvan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar