bitrochanteric diameter sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bitrochanteric diameter kelimesinin manası:

 1. büyük trokanterlerin en üst yukarı noktaları arasındaki uzaklık,

bitrochanteric diameter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dalga boyu: Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık. Devamını Oku

 • bituberous diameter: tuberositas iskiyadikalar arasındaki uzaklık, Devamını Oku

 • distance between points: Noktalar arasındaki uzaklık Devamını Oku

 • tel boyu: Telli çalgılarda tellerin eşik ve köprüye değdiği noktalar arasındaki uzaklık. Devamını Oku

 • eşölçüm: Noktalar arasındaki uzaklığı olduğu gibi koruyan noktasal dönüşüm, izometri. Devamını Oku

 • dış merkezlik: Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı. Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük Devamını Oku

 • aralık: İki şey arasındaki açıklık, mesafe. Sıra, vakit Örnek: O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. M. Ş. Esendal Uygun, elverişli durum, fırsat. Devamını Oku

 • telemetre: İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç. Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen. Devamını Oku

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. Devamını Oku

 • kulaç: Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık Örnek: Hortum beş on kulaç ötemize yanaşmıştı. Halikarnas Balıkçısı Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık. Devamını Oku

 • astronomi birimi: Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir Devamını Oku

 • derinlik algısı: Nesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için gözleyenle nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması. Devamını Oku

 • uzunluk: Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Devamını Oku

 • çap: Cisimlerin genişliği, kutur Örnek: Tüfeklerin çaplarını sorsanız cevabını veremezler. Ö. Seyfettin Büyüklük. Ölçü, ölçek Örnek: Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor. H. Taner Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar