biyosensör sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte biyosensör kelimesinin manası:

 1. Gösterge olabilecek herhangi bir organizma; mikroorganizma, enzim sistemi veya diğer biyolojik yapılar.

biyosensör ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • patojen: Hastalık oluşturan. Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar. Devamını Oku

 • indikatör: Gösterge. Bk. göstergeç Gösterge Devamını Oku

 • tümör belirteçleri: Bir tümörün varlığı veya gelişimiyle ilgili olan hormon, enzim veya antijen gibi herhangi bir madde. Devamını Oku

 • ajan: Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci. Devamını Oku

 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan Devamını Oku

 • transkripsiyon faktörü: Transkripsiyonun başlamasını düzenleyen herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • aerob: (Yun. aer: hava; bios: hayat) Oksijen varlığında yaşayabilen herhangi bir organizma. Bütün yüksek yapılı hayvan ve bitkiler mecburîaerob, birçok bakteri ve bazı mantarlar anaerob veya fakültatif anaerob canlılardır.aerobik. Oksijen varlığında Devamını Oku

 • biyoindikatör: Bk. indikatör organizma Belirteç organizma. Devamını Oku

 • prosesitivite: Biyolojik bir polimerin üretimini katalize eden herhangi bir enzim için substrattan ayırmaksızın polimere çoklu subüniteler ekleme özelliği. Devamını Oku

 • kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. Devamını Oku

 • dna polimeraz: Dna ve RNA kalıbı kullanarak deoksiribonükleotit birimlerinin eklenmesi ile DNA sentezlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp deoksiribonükleotit birimlerini fosfodiester bağıyla bağlayarak DNA sentezlenmesini Devamını Oku

 • indükleyici: Düzenleyici proteine bağlanarak gen kaydını başlatan küçük molekül. Özel bir enzimin sentezine sebep olan herhangi bir bileşik; özel bir genin ifadesine sebep olan herhangi fiziksel veya kimyasal uyarıcı. Embriyoda hücreler Devamını Oku

 • faktör: Etken, etmen Örnek: Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir. P. Safa Bk. üretimfaktörleri Bk. etken Devamını Oku

 • oksijenaz: Bir organizma veya sistemin atmosferdeki oksijeni kullanabilmesini sağlayan bir enzim. Devamını Oku

 • biomarker: Biyolojik gösterge Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar