biyoteknoloji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte biyoteknoloji kelimesinin manası:

 1. Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad.
 2. Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal üretimi. Antibiyotik, şarap ve peynir üretiminin bakteri ve mantarlar aracılığı ile yapılması.
 3. Canlı hücreleri ve mikro organizmaları kullanarak, biyolojik tekniklerle madde üretimi.
 4. Organizmayı korumak ve geliştirmek amacıyla bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulayarak bir türden veya ırktan diğerine faydalı genetik özellikleri transfer etme.
 5. Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve bilim alanında kullanmak üzere materyal üretimi.
 6. Canlı mikroorganizmalar ve/veya enzimleri kullanılarak yapılan endüstriyel uygulama.

biyoteknoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • probiyotik: Hayvanların sindirim kanalındaki mikrofloranın ekolojik dengesini düzene sokmak, potansiyel patojen mikroorganizmaların zararlı duruma gelmesini önlemek ve hayvan sağlığını olumlu etkilemek üzere içme suyu veya yemlere katılarak verilen, Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium vb. canlı mikroorganizmaları, maya kültürlerini içeren biyolojik ürünler. Devamını Oku

 • biyopsi: Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlıdan bir doku parçası alma. Parça alımı Devamını Oku

 • gıda ışınlama: Mikroorganizmaları yıkımlamak amacıyla, gıdaların yeterli düzeyde gama ışınları veya X ışınlarına maruz bırakılması esasına dayanan gıda koruma tekniği. Gıda maddesindeki mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları veya gamma ışınları Devamını Oku

 • metabolizma: Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü. Yapımlama-Yıkımlama Devamını Oku

 • analit: Biyolojik veya biyolojik olmayan örneklerde analizi yapılacak olan madde veya materyal. Devamını Oku

 • aplikasyon: Uygulama. Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçasını veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapılan süs. Devamını Oku

 • evrimci etik: Organik değişimleri açıklamak amacıyla geliştirilmiş olan biyolojik evrim kuramını temel alan, insanı da içine alan canlı doğanın olduğu kadar, sosyal alanın da evrimle oluştuğunu, bu evrimin itici gücünün ise yaşama kavgası ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal ayıklanma olduğunu ileri süren görüş. Devamını Oku

 • radyoloji: Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi. Bk. ışımbilim Devamını Oku

 • somatik hücre: Eşey hücreleri dışta kalmak üzere bir hayvan ya da bitkinin diğer bütün hücreleri. Vücut hücresi, soma hücresi. Üreme hücreleri dışındaki, vücut hücresi olarak da adlandırılan ,canlı hücreleri. Devamını Oku

 • taşıyıcı: Taşıma işini yapan kimse veya şey. Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, yükçü, hamal. Devamını Oku

 • buzağı besisi: Pembe, gevrek et üretimi amacıyla süt veya sıvı yemlerle beslenerek 8-10 haftalık yaşta 150-200 kg canlı ağırlığa ulaşmak için buzağılara yapılan besi. Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • ilaç: Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem. Devamını Oku

 • ambalajlama: Ambalajlamak işi. İçerme, koruma ve kısmen bilgi verme işlevlerini yerine getirmek amacıyla gıdaların koruyucu malzeme ve ambalaj kapları kullanarak k Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar