böbrek yangısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte böbrek yangısı kelimesinin manası:

 1. Böbreğin tubuluslarını, glomeruluslarını veya interstisyel dokusunu, odaklar h

böbrek yangısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kazların kanamalı böbrek bağırsak yangısı: Dört-10 haftalık kaz palazlarının akut veya kronik seyirli, interstisyel nefritis, bağırsak epitelinde ve bursal lenfositlerde nekrozla belirgin poliyomavirüs enfeksiyonu, kaz poliyomavirozisi. Devamını Oku

 • embolik böbrek yangısı: Çeşitli bakteriemilerde ve septik tromboembolizm sonucu böbrekte tek veya çok sayıda apse oluşumu ve idrarda irin bulunmasıyla belirgin böbrek yangısı. Devamını Oku

 • irinli böbrek yangısı: Metastazik veya idraa yollarıyla ulaşan irin bakterilerinin böbreklerde meydana getirdiği apselerle belirgin böbrek yangısı, purulent böbrek yangısı, nefritis purulenta, böbrek apsesi, irinli nefritis, embolik-piyemik böbrek yangısı. Devamını Oku

 • irinli böbrek yangısı: Metastazik veya idraa yollarıyla ulaşan irin bakterilerinin böbreklerde meydana getirdiği apselerle belirgin böbrek yangısı, purulent böbrek yangısı, nefritis purulenta, böbrek apsesi, irinli nefritis, embolik-piyemik böbrek yangısı. Devamını Oku

 • böbrek glikozürisi: Böbrek tubuluslarında glikozu tam olarak emilememesinden kaynaklanan idrarda glikoz bulunmasıyla belirgin kalıtsal bir bozukluk. Devamını Oku

 • atipik akciğer yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. Devamını Oku

 • interstisyel akciğer yangısı: Alveol duvarlarında yaygın veya yerel tarzda, alveol tip II epitel hücre hiperplazisi, alveoler ödem, hiyalin zar oluşumu interstisyel ödem ve amfizemle belirgin akciğer yangısı. Enfeksiyöz nedenlere, kimyasal zedelenmelere, akut pankreatitise ve şoka bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • purulent böbrek yangısı: İrinli böbrek yangısı. Devamını Oku

 • irinsiz böbrek yangısı: Çeşitli enfeksiyon etkenleri ve bakteri toksinleri nedeniyle meydana gelen irinli olmayan böbrek yangısı, nefritis nonpurulenta. Devamını Oku

 • irinsiz böbrek yangısı: Çeşitli enfeksiyon etkenleri ve bakteri toksinleri nedeniyle meydana gelen irinli olmayan böbrek yangısı, nefritis nonpurulenta. Devamını Oku

 • embolik piyemik böbrek yangısı: İrinli böbrek yangısı. Devamını Oku

 • beyaz alacalı böbrek: Buzağılarda, böbrek kabuğunda yaklaşık bir santimetre çapında çok sayıda küçük beyaz düğümcüklerle ve fibröz bağdoku artışıyla belirgin bir çeşit irinsiz interstisyel böbrek yangısı. Nedeni çoğunlukla belirlenemez, kimi olgularda Escherchia coli izole edilir ve kronik koliform eklem yangısıyla birliktedir. Devamını Oku

 • böbrek infarktüsü: Böbrek atardamarının veya kollarından birinin embolik veya trombotik nedenle tıkanması sonucu, böbrekte oluşan pıhtılaşma nekrozu. Devamını Oku

 • böbrek infarktüsü: Böbrek atardamarının veya kollarından birinin embolik veya trombotik nedenle tıkanması sonucu, böbrekte oluşan pıhtılaşma nekrozu. Devamını Oku

 • tiyamin yetersizliği: İnsanlarda, tek mideli hayvanlarda veya buzağı ve kuzularda tiyaminin veya B1 vitamininin gıdalarla yetersiz alınması, sentezinin bozulması veya sindirim kanalında parçalanması sonucu biçimlenen, tek midelilerde beynin birçok nükleusunda çift taraflı bakışımlı nekroz odakları, geviş getirenlerde ise beyin ödemi ve beyin kabuğunda nekroz odaklarıyla belirgin, göz seğirmesi, bakar körlük, şaşılık, başı geriye atma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar