böcek bilimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte böcek bilimi kelimesinin manası:

 1. Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji.
 2. (Yun. entomon: böcek; logos: bilim) Zoolojinin böceklerle uğraşan bir bölümü. Entomoloji.
 3. Entomoloji.
 4. Böcekleri inceleyen bilim dalı, entomoloji.

böcek bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • böcekbilim: Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji. Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini konu seçen bilim dalı. Devamını Oku

 • sürüngenler bilimi: (Yun. herpeton: sürüngen; logos: bilim) Zoolojinin sürüngenleri inceleyen dalı. Herpetoloji. Devamını Oku

 • kuş bilimi: Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji. (Yun. ornis: kuş; logos: bilim) Zoolojinin kuşlarla uğraşan bir bölümü. Ornitoloji. Devamını Oku

 • mantar bilimi: Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji. (Yun. mykes: mantar; logos: bilim) Biyolojinin mantarları inceleyen kolu. Mikoloji. Devamını Oku

 • memelifer bilimi: (anlamdaş. Mammaloji), (Lât. mamma=meme, Yun. logos = bilim), Zoolojinin, memeli hayvanlarla uğraşan bir bölümü Devamını Oku

 • memelifer bilimi: (anlamdaş. Mammaloji), (Lât. mamma=meme, Yun. logos = bilim), Zoolojinin, memeli hayvanlarla uğraşan bir bölümü Devamını Oku

 • bir hücreliler bilimi: (Yun. protos: birinci; zoon: hayvan; logos: bilim) Zoolojinin bir hücreli hayvanlarla uğraşan dalı. Protozooloji. Devamını Oku

 • birgözeliler bilimi: (karşılık: Protozooloji), (Yun. Protos = ilk, Yun.zoon = hayvan, Yun.Logos = bilim): Zoolojinin birgözeli hayvanlarla (Protozoa) uğraşan bir dalı. Devamını Oku

 • doku bilimi: Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji. (Yun. histos: doku; logos: bilim) Canlıların dokularını geniş bir şekilde inceleyen biyolojinin bir dalı. Histoloji. Devamını Oku

 • embriyo bilimi: (Yun. embryon: embriyo; logos: bilim) Yumurtadan ergin evreye kadar geçen gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı. Embriyoloji. Bir canlının oluşumu sırasında geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı, embriyoloji. Devamını Oku

 • yosun bilimi: (Yun. bryon: yosun; logos: bilim) Biyolojinin yosunlan inceleyen alt bilim dalı. Briyoloji. Devamını Oku

 • hayvan çevre bilimi: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Hayvanların kendi aralarındaki ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Hayvan ekolojisi. Devamını Oku

 • eczacılık bilimi: (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi. Devamını Oku

 • bitki bilimi: Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik. (Yun. phyton: bitki; logos: bilim) Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. Botanik. Devamını Oku

 • çevre bilimi: (Yun. oikos: ev ; logos: bilim) Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Ekoloji. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı, ekoloji. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar