bogardus ölçeği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bogardus ölçeği kelimesinin manası:

 1. Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri.

bogardus ölçeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • thurstone eşit görünen aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- Devamını Oku

 • çekim ölçeği: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel Devamını Oku

 • derecelendirme ölçeği: Bir kimsenin, belli bir özellik bakımından, nesnel olarak sıralanmış birtakım değerlere göre değerlendirilmesine yarayan ölçek. Devamını Oku

 • haçlı bahçe örümceği: Örümceğimsiler (Arachnoidea) sınıfının, örümcekler (Araneida) takımından, karın bölgesinin sırt tarafında haç biçiminde sıralanmış lekeler bulunan, bahçelerde ağ kuran bir eklem bacaklı türü. Devamını Oku

 • hizmet içi eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim. Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun Devamını Oku

 • iş başında eğitim: İşçinin, konusunda uzman bir kişinin öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitim. Kurumlarda çalışan görevlilere, günlük çalışma saatları içinde, görevin ya da işin Devamını Oku

 • toplanmış değerlemeler ölçeği: Likert ölçeğinde olduğu gibi sınarları bir yoğunluk ölçeğiyle birlikte sunan ve yanıtlayıcının her sınardan aldığı yoğunluk sayıllarının toplamına göre tutumunu ölçüye vuran ölçek. Devamını Oku

 • ışıklılık ayırma eşiği: Algılanabilen en ufak ışıklılık farkı. Devamını Oku

 • akıcılık ölçeği: Bir sıvının belli sıcaklıktaki akıcılığını ölçmekte kullanılan alet. Devamını Oku

 • ışıklılık salt eşiği: Algılanabilen en az ışıklılık. Devamını Oku

 • iş dışında eğitim: Kurumlara bağlı kimselerin, görevlerini edimli olarak yaptıkları yerler dışında, belli amaçlara ve önceden belirlenen koşullara göre, yurt içinde ya da dışında yetiştirilmesini öngören eğitim. Devamını Oku

 • görsel işitsel eğitim: Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim. Basılı eğitim gereçleri yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim. Devamını Oku

 • okulöncesi eğitimi: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri, kişisel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyle aileler ve birtakım kurumlar tarafından uygulanan eğitim. 2- Okulöncesi çağında bulunan küçük çocuklara özellikle yuvalarda, anaokullarında ya da anasınıflarında kişisel anıklıklarının gelişmesi, toplumsal alışkanlıklar kazanmaları ve sorun çözme yeteneklerini arttırmaları için Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar