bölge kullanım tasarı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bölge kullanım tasarı kelimesinin manası:

 1. Bir kent içinde başlıca kullanımlar (işleyim, tarım, oturma, açık alan, yol vb.) için ayrılacak bölgeleri gösteren tasar. Açık ve yeşil alan gereksinmesini tasarlama çalışmalarına konu yapan tasarlama uzmanı ya da bu konuların öğretimini yapan kişi.

bölge kullanım tasarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kullanım bölgelemesi: Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kuralları yardımıyla oturma, işleyim, tecim, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi türlü işlev ve gereksinmeler için ayrı ayrı yerler gösterilmesi, bu amaçla kent toprağının eşişlevli bölgeciklere ayrılması. Devamını Oku

 • bölgeleme tasarı: Kent toprağının hangi kullanım bölgelerine ayrılmış olduğunu ve her kullanım için konulan sınırlamaları gösteren tasar. bkz. bölgeleme. Devamını Oku

 • bölgeleme tasarı: Kent toprağının hangi kullanım bölgelerine ayrılmış olduğunu ve her kullanım için konulan sınırlamaları gösteren tasar. bkz. bölgeleme. Devamını Oku

 • bölge tasarcısı: Bölge tasarlama kurumlarınca çalıştırılan ve kentten geniş ölçekteki yerleşmelerin düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla, işleyim etkinliklerinin kuruluş yerini, toprak kullanımını, nüfus dağılışını, ulaşım dizgesini, Devamını Oku

 • toprak kullamım tasarı: Toprağın, gelecekte nasıl kullanılacağını, üzerinde hangi özel ve kamusal yapıların yapılmasına olur verileceğini ve bunların dayandığı varsayımları, gerekçeleri gösteren tasar türü. Devamını Oku

 • bağlı bölük tasarımı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacıyla kullanılan bir tür eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • tıkaç bölge: Kent içinde belli bir bölgeyi, başka kullanımlara ayrılmış bölgelerden ayırmak ve korumak için öngörülmüş, dokuncasız işlevleri olan yapılardan oluşan kent kesimi. Devamını Oku

 • kentsel alan kullanımı: Kent topraklarının kendiliğinden ya da bir tasar sonucu türlü etkinlikler arasında paylaşılarak kullanılması. Devamını Oku

 • örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • deney tasarımı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren istatistik dalı. Devamını Oku

 • bölge durguluğu: Aynı yerbölümde durguluk yapılmasında sakınca görülen yapılarla, durguluk gereksinmesini kendi yerbölümü dışında karşılanmasında yarar görülen yapıların birkaç yüz metre yakınında kent yönetimince yaptırılan, açık, kapalı, tek katlı, çok katlı, yeraltı ya da yerüstü durguluğu. Devamını Oku

 • tasarım: Zihinde canlandırılan biçim. Tasar çizim, dizayn. Devamını Oku

 • yüzer bölge: Kent içinde yerleşmesi vargısı verilmiş olmakla birlikte, hangi özgül noktada, kent kesiminde yerleştirileceğinin harita üzerinde belirlenmiş olmadığı, bunun şimdilik erken sayıldığı, belli bir işlevin görüldüğü yer. Devamını Oku

 • kullanım: Kullanma, yararlanma, tasarruf. Bir toprağın ya da yapının hangi amaçlarla kullanıldığını ya da düzentasarda hangi amaçla kullanılacağını belirleyen tasarlama terimi. bkz. toprakkullanımı. Devamını Oku

 • ömeklem tasarımı: (Örnek.) Verilen bir örnekleme çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi. Kullanıcıya göre değişik içerik kazanan bir terimdir. Örneklem seçiminin tüm aşamalarına örnekleme tasarı; buna kestirim yöntemi eklenirse örnekleme tasarımı; bunlara da sormacayı uygulayanların eğitimi, seçimi vb. eklenirse sormaca tasarımı adı verilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar