bölümsel bağıntı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bölümsel bağıntı kelimesinin manası:

 1. Değişkenler arasında gözlenen bir bağıntıdan sınama etkeni sayılan çeşitli değişkenlerin etkilerini çıkararak geriye tortu olarak kalan değişkenlik toplamının verdiği ilişkiyi ölçen ve bunu bir katsayı olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı ölçümü, çoklu bağıntı.

bölümsel bağıntı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bölümsel bağıntı çözümlemesi: İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntıdan başka etken ya da etkenlerin sorumluluk payını çıkarmak ya da bir bağıntıyı başka değişkenlerin etkilerinden arıtmak üzere başvurulan ölçüm. Devamını Oku

 • çoklu bağıntı: Bir bağımlı değişkenle, bu değişken üzerinde _ bileşik etkilerde bulunan birden çok bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ölçen ve bunu bir katsayı olarak dile getiren ölçüm. bkz. bölümsel bağıntı. Devamını Oku

 • bağıntı ölçütü: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi kurmanın önkoşullarından birini dile getiren ve ilgili değişkenlerin gösterdiği birlikte değişmenin bağıntılı olmasını öngören ölçüt, bkz. nedensellik. Devamını Oku

 • genel bağıntı: Bir çoklu dağılımda toplam keseklerinde gözlenen dağılımlar arasındaki bağıntı, bkz. bölümsel bağıntı. Devamını Oku

 • bölümsel dağılım: Birden çok değişkenin birlikte dağılımını veren bir çoklu çizelgede altbölümler ya da gözelerde gözlenen dağılım. Devamını Oku

 • yalın bağıntı: Başka değişkenlerin etkilerini yok sayarak salt iki değişken arasındaki ilişkiyi veren ölçüm. Devamını Oku

 • çoklu ilişki katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. Devamını Oku

 • anlamsız bağıntı: Değişkenler arasında gözlenmiş olan ve tam bağıntı durumunu dile getiren değerden anlamlı ölçüde uzak düşen bağıntı. Devamını Oku

 • düzmece bağıntı: Çokdeğişken çözümlemesiyle başka değişken ya da değişkenler karşısında sınandığında ortadan kalkan bağıntı, bkz. sınama etkeni. Devamını Oku

 • çarpım hızıl bağıntısı: Birlikte değişmenin doğrusal olduğu durumlarda kullanılan ve iki değişkene ilişkin gözlem değerleri sapmalarının,çarpım ortalamasının, iki dizinin ölçünlü sapmaları çarpımına oranı olarak bulunan bağıntı katsayısı, bkz. bağıntı çözümlemesi, doğrusal bağıntı, Devamını Oku

 • bağıntı katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. Devamını Oku

 • bağıntı çözümlemesi: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)’deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)’e bağlanabileceğini araştıran ve Y’de X’in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi. Devamını Oku

 • bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve Devamını Oku

 • belirlilik katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere bir serpilmedeki açıklanmış sapmanın toplam sapmaya oranı olarak bulunan ve bağımlı değişkende bağımsız değişkence açıklanabilen değişkenliği O’la 1 arasında bir değer olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı katsayısı. Devamını Oku

 • çözümsel bağlanım: (bağlanım çözümlemesi) bağımsız değişkenlerin, çokterimliler, üçgenölçüsel toplamlar ya da öteki çözümsel anlatımlarla belirtildiği bir bağlanım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar