bölümsel bağıntı çözümlemesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bölümsel bağıntı çözümlemesi kelimesinin manası:

 1. İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntıdan başka etken ya da etkenlerin sorumluluk payını çıkarmak ya da bir bağıntıyı başka değişkenlerin etkilerinden arıtmak üzere başvurulan ölçüm.

bölümsel bağıntı çözümlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bölümsel bağıntı: Değişkenler arasında gözlenen bir bağıntıdan sınama etkeni sayılan çeşitli değişkenlerin etkilerini çıkararak geriye tortu olarak kalan değişkenlik toplamının verdiği ilişkiyi ölçen ve bunu bir katsayı olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı ölçümü, çoklu bağıntı. Devamını Oku

 • bağıntı çaprazı: Bir etken çözümlemesinde çeşitli ölçerlerle elde edilmiş ölçümleri, ölçtüğü etkenleri açığa çıkarmak üzere bağıntıya geçiren çapraz çizelge. Devamını Oku

 • anlamsız bağıntı: Değişkenler arasında gözlenmiş olan ve tam bağıntı durumunu dile getiren değerden anlamlı ölçüde uzak düşen bağıntı. Devamını Oku

 • bağıntı çözümlemesi: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)’deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)’e bağlanabileceğini araştıran ve Y’de X’in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi. Devamını Oku

 • bağıntı ölçütü: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi kurmanın önkoşullarından birini dile getiren ve ilgili değişkenlerin gösterdiği birlikte değişmenin bağıntılı olmasını öngören ölçüt, bkz. nedensellik. Devamını Oku

 • çözümsel bağlanım: (bağlanım çözümlemesi) bağımsız değişkenlerin, çokterimliler, üçgenölçüsel toplamlar ya da öteki çözümsel anlatımlarla belirtildiği bir bağlanım. Devamını Oku

 • yalın bağıntı: Başka değişkenlerin etkilerini yok sayarak salt iki değişken arasındaki ilişkiyi veren ölçüm. Devamını Oku

 • ortakdeğişke çözümlemesi: Deney, tasarımı ile ortadan kaldıramadığımız çevresel etkenlerin istatistiksel yöntemle denetim altına alınmasına ilişkin çözümleme, üç amaçla yapılır: 1) Deneysel yanılgıyı azaltmak, 2) Ayrı ayrı bulunmuş bağlanım doğrularının türdeşliğini sınamak, 3) Başlangıç değerlerinin etkisinden arınmış değişken ortalamaları arasındaki çıkarımı sınamak. Devamını Oku

 • f değeri: F-Ölçerinde değişkiler arasındaki ayrımın anlamlılık düzeyini saptamak üzere başvurulan ve değişkilerin eşitliği varsayımının evetlenmesi için gözlenmiş F oranının aşmaması ya da altında kalması gereken kuramsal değer. Bk. f sayısı Devamını Oku

 • bağıntı katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. Devamını Oku

 • denetimsiz değişken: Duruma karışabilecek ve kendisiyle aynı yönde etkide bulunabilecek öteki etkenlerin etkilerinden yalıtılamayan değişken, bkz. denetimli değişken, yalıtım. Devamını Oku

 • denetimsiz değişken: Duruma karışabilecek ve kendisiyle aynı yönde etkide bulunabilecek öteki etkenlerin etkilerinden yalıtılamayan değişken, bkz. denetimli değişken, yalıtım. Devamını Oku

 • göreli hız: Nicel değişmelerin hızını dile getirmek üzere başvurulan ve bir nicel büyüklüğün z(…) ve z(…) zamanları arasında gösterdiği artış ya da azalışın ilk büyüklüğe bölünmesiyle elde edilen göreli ölçüm. Devamını Oku

 • bileşen çözümlemesi: (Çok değişkenli istatistik) k boyutlu bir değişimi, özgün değişkenlerin doğrusal işlevi olan dik bileşenlerle açıklama yöntemi. Devamını Oku

 • yargıcı dökümlemesi: Nitel ve dizgesiz yanıtları bir süreklilik üzerinde konumlamak ya da uygun yanıt kümeleri içinde dizgelemek üzere başvurulan yargılayıcılar kümesinin dökümleyici değerlendirmeleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar